Förlängd tidsfrist för verifiering av poäng i Clean Shipping Index (CSI) Sjöfartsverket har beslutat att det är möjligt att ansöka om förlängd tidsfrist för verifiering av poäng i Clean Shipping Index (CSI) > Läs mer
Sjöfartsverket inför ny avgiftsmodell och höjer avgifterna Sjöfartsverket inför en ny avgiftsmodell som börjar gälla 1 januari 2018. Den nya avgiftsmodellen införs för att säkra en hållbar ekonomi. Samtidigt höjs farledsavgiften för att säkerställa genomförande och utveckling av de tjänster som tillhandahålls. > Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET