Start > Båtliv
Slussen Södertälje

Södertälje kanal, med nordens största sluss för fartyg, binder samman Mälarens sötvatten med Östersjöns salta.

Under Corona är vi tacksamma om betalning av slussning söderut sker i betalautomaten vid väntbryggan.

Tänk på att det är pågående arbeten i Södertälje kanal och sluss, iaktta försiktighet, mindre störningar i slusstider kan förekomma.

 

Kontakt med slussvakten vid Södertälje Kanal:

VHF: Kanal 14 (68) Anrop: Södertälje kanal
Telefon: 0771 - 630 655

Slussning av fritidsbåtar på fastställda klockslag dagtid

Slussning av fritidsbåtar sker på fastställda klockslag mellan 08.15 - 21.15.
Länk till tider
Övrig tid sker slussning efter överenskommelse med slusspersonalen.
Informationstavlor för viktig information och meddelanden finns placerade på väntebryggorna, cirka 200 meter på vardera sida om slussen.

Avgift för slussning från Mälaren till Saltsjön -Från 1/1 2019, 200 SEK.
 Endast kortbetalning. Kanot och andra icke motordrivna båtar betalar ej slussavgift.
Årskort á 800:- från 1/1 2019, kan köpas via hemsida, se länk.

Fakta om Södertälje kanal

Kanalen är 3,3 Nautiska mil. Slussen är ca 135 meter lång, 19,6 meter bred och 7,8 meter djup.
Slussen är Nordens största för handelssjöfart; största slussen i Sverige är Svedjeholmens timmersluss söder om Örnsköldsvik.
Den är 250 meter lång och 30 meter bred, och användes på den tiden man flottade timmer. Länk 

Årligen passerar ca 3 000 lastfartyg, 9 000 fritidsbåtar och ett mindre antal passagerar- och skärgårdsbåtar slussen.

År 1819 blev Södertälje kanal färdig efter 13 års byggande och då hade man även anlagt en sluss. Nuvarande sträckning och sluss stod klar och invigdes 1924.
Kanalen förbinder Mälaren med Saltsjön och sträcker sig från Linaviken i nord till Igelstaviken i syd.
Vägen igenom kanalen i Södertälje har under hela sin existens varit den snabbaste vägen mellan Mälaren och Saltsjön.