Start > Båtliv

”Livlinan till land” har den kallats, VHF-radion som ger den trygghet till sjöss som ständig möjlighet till kommunikation med land innebär.

VHF används av all kategorier av yrkessjöfart och fritidsbåtar över hela världen och kan sägas ha tre huvudsakliga funktioner; nödradio, kommunikationsradio och mottagare för MSI (Maritim Säkerhets Information).

Nödradio

Ett kommunikationssystem som fungerar kan visa sig ovärderligt om du råkar ut för ett haveri eller om någon ombord blir sjuk. Vid nöd är VHF det bästa alternativet för att snabbt och alltid kunna begära assistans.

Nödanrop
Med VHF-radion kan du när som helst komma i kontakt med sjöräddningscentralen på den s k nöd-och anropskanalen 16. Ett nödanrop på kanal 16 uppfattas också av andra båtar och fartyg i närheten som vid behov kan assistera.

VHF-radion kan också pejlas. Genom att anropa två intilliggande stationer kan man få en positionsbestämning genom krysspejling. Se stycket VHF-radiopejlar nedan.
Pejlmottagare finns också på många sjöräddningsenheter. Tack vare dessa kan fartygen ta sig fram till en nödställd även i mörker och dimma.

Medicinsk hjälp
Vid olycksfall eller sjukdom har du alltid möjlighet att via VHF-radion få råd och assistans av läkare. Läkaren får möjlighet att bedöma vårdbehovet, räcker de muntliga råden, bör du gå i hamn eller skall den sjuke hämtas av sjöräddningen? Kommunikationen via VHF ger alla in blandade beredskap för snabba ingripanden.

Kommunikationsradio

Med VHF-telefon kan du samtala med andra fritidsbåtar utrustade med VHF-telefon. Du kan samtala med lotsbåtar, kustbevakningen, polisbåtar, sjöräddningskryssare och andra fartyg i yrkestrafik. Du kan också tala med anläggningar i land t ex hamnar, brovakter osv.

Telefonsamtal på VHF
Via kustradiostationerna kan du beställa samtal till land. Du kan ringa hem till anhöriga och berätta hur du har det. Och tänk på att göra det. Under sommaren får sjöräddningen många samtal från oroliga anhöriga som inte hört från sina nära och kära som avtalat. Sådana situationer undviker du enkelt med en VHF-telefon.

Information och varningar

MSI Sweden sänder navigationsvarningar var fjärde timma och väderrapporter två gånger per dygn. Dessutom sänder Stockholmradio två gånger per dag under sommarhalvåret en mycket detaljerad kustväderrapport  som är speciellt utformad för båtfarare i kustnära farvatten.

Den stora fördelen med VHF är att det är ett öppet system. Alla kan höra alla och man behöver inte veta några telefonnummer för att komma fram till en VHF-station.

Mobiltelefoner
Mobiltelefonen fungerar relativt bra inne i skärgården och i kustnära farvatten, men längre ut till havs är kontakten mera osäker. Den är utmärkt för vanligt telefonerande men har inte VHFs alla fördelar.

Nödanrop

Vid en verklig nödsituation - när människoliv hotas eller om ett fartygs säkerhet är i fara, då anropar du så här: Anropet inleds med:
Mayday, Mayday, Mayday
this is (fartygets namn) 3 ggr
Mayday
Fartygets namn och signal (1 gång
Position
Nödlägets art och behov av hjälp
Anropet görs på kanal 16. Kvittens på anropet skall ske i följande ordning:
- invänta i första hand kvittens från Sjöräddningscentralen (JRCC).
- om denna kvittens uteblir skall övrig sjöfart, basstationer eller annan landstation gå in och besvara nödanropet.

Så länge nödtrafik pågår, skall övrig sjöfart respektera radiotystnad på kanal 16. Detta gäller tills JRCC meddelar annat (Silence fini).

Ilmeddelande

Sådant meddelande används om fartyg eller människor befinner sig i fara eller vid sjukdomsfall dock ej omedelbart livshotande.

Anropet inleds med:

PAN-PAN, PAN-PAN, all stations, all stations,
this is
(fartygets namn)

Orsaken till ilmeddelandet och önskad assistans.

Anropet görs på kanal 16. Eventuellt kan annan kanal anvisas.

Varning- och säkerhetsmeddelande

Anropet sker på kanal 16 Anropet inleds med:

Securité, Securité, Securité

Sådant meddelande rör hinder i sjöfarten eller vädervarningar. I svenska farvatten sker utsändningarna av MSI SWEDEN. Sändning sker på de trafikkanaler som framgår av Kustradiokartan.

 

Utbildning krävs


Certifikat

För att använda VHF måste du ha ett så kallat ”begränsat telefonicertifikat” (SRC). Detta får du genom att avlägga ett skriftligt prov hos någon provförrättare som utsetts av NFB (Nämnden för Båtlivs-utbildning). Provet, som tar cirka 30 minuter, omfattar frågor om bestämmelser, nöd-, il-och varningstrafik, bokstavering, trafikdisciplin, kommunikation med mera. Certifikatet är internationellt och är inte tidsbegränsat.

Tillstånd
Du måste ha ett tillstånd från Post- och Telestyrelsen (PTS) för att få använda din VHF. I tillståndet anges båtens anropssignal, eventuellt MMSI-nummer samt den stationsansvariges namn.

Certifikatet och tillståndet bör alltid finnas ombord för att på anmodan kunna visas upp för myndighet.

Abonnemang
För att kunna utnyttja din VHF till fullo och få tillgång till kustradions alla tjänster måste du teckna ett abonnemang hos Stockholmradio.

Ansökan om abonnemang ordnar du enkelt genom att kontakta Stockholmradios kundtjänst som också svarar på övriga frågor som rör VHF.

Dela artikeln