FACEBOOK

2017-01-19

Facebookbild

N 63°32’10 E 20°46’20 - På kassunfyren Nordvalen i Norra Kvarken finns sedan december landets nordligaste väderstation till havs. Väderstationen mäter lufttemperatur, vattentemperatur, luftfuktighet, medelvind, byvind och lufttryck. Den informationen tillsammans med kunskap om isens rörelser underlättar planeringen av till exempel isbrytarresurser. Du kan själv ta del av väderdatan genom smartphoneapplikationen ViVa som finns i App Store och Google Play. Bild: Isbrytaren Frej http://sjofartsverket.se/sv/Maritima-Tjanster/ViVa---Vind-och-vatteninformation/