FACEBOOK

2018-12-14

Facebookbild

Tema skeppsbrott i nya numret av Sjörapporten Dramatik utspelade sig i vattnet utanför Helsingborg i somras när ett fraktfartyg låg med kursen rakt emot land. Trots en driftig lots och vaksamma VTS-operatörer stod fartyget snart på grund på en sandbank. Häng med under de dramatiska minutrarna. Vi kallar temat i detta nummer skeppsbrott. Vi träffar också aktörer som upprätthåller rättskedjan till sjöss: en kustbevakare, en sjöpolis och en sjöåklagare och på Transportstyrelsen sniffar de efter miljöbrott mot svaveldirektivet. Dessutom ser vi vad som hänt i branschen efter uppropet #lättaankar och du får insyn i det förändringsarbete som pågår på Sjöfartsverket, en förändring som ska göra sjöfarten konkurrenskraftig i framtiden. Trevlig läsning https://issuu.com/sjofartsverket/docs/sj_rapporten_4_2018?e=0