Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2017-03-18

Facebookbild

Nytt nummer av Sjöfartsverkets kundtidning Sjörapporten är här. Nu med temat innovation. Följ med på en virtuell resa i Sjöfartsverkets simulator, till det moderna slussbygget i Södertälje. Vi får också en titt in i isbrytaren Atle. Du kan också testa dina kunskaper om fyrar och så presenterar vi vinnarna i Nordisk fototävling för sjöfolk. Sjörapporten är en tidning som riktar sig till Sjöfartsverkets kunder och andra intressenter. Trevlig läsning! http://weblisher.textalk.se/sjofartsverket/20170313/