Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2017-09-20

Facebookbild

Sedan våren 2014 har SVT Uppdrag Granskning följt Sjöfartsverket. Fyra ordinarie program och en sommarrepris har dessutom lett till utredningar från åklagarmyndigheten, konkurrensverket, justitieombudsmannen och konstitutionsutskottet. Med facit i hand har det inte förekommit några mutor eller korruption. Alla granskningar har hjälpt Sjöfartsverket att bli bättre på administration, diarieföring och dokumenthantering. För Sjöfartsverket har det varit en utmaning att införliva ett privat flygbolag i staten. Det har resulterat i ett åtgärdspaket som sjö- och flygräddningen jobbat med i flera år. Vi är ännu inte i hamn med en kostnadseffektiv helikopterverksamhet - men på god väg. Du är välkommen att ställa frågor till oss om du har funderingar efter kvällens program. Det som Uppdrag Granskning frågat efter, de utredningar som förekommit i samband med detta samt det vi gjort på Sjöfartsverket för att komma tillrätta med kritiken har vi samlat på den här länken: http://sjofartsverket.se/sv/Press/Upphandling-av-raddningshelikoptrar/