Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2018-12-14

Facebookbild

Tema skeppsbrott i nya numret av Sjörapporten Dramatik utspelade sig i vattnet utanför Helsingborg i somras när ett fraktfartyg låg med kursen rakt emot land. Trots en driftig lots och vaksamma VTS-operatörer stod fartyget snart på grund på en sandbank. Häng med under de dramatiska minutrarna. Vi kallar temat i detta nummer skeppsbrott. Vi träffar också aktörer som upprätthåller rättskedjan till sjöss: en kustbevakare, en sjöpolis och en sjöåklagare och på Transportstyrelsen sniffar de efter miljöbrott mot svaveldirektivet. Dessutom ser vi vad som hänt i branschen efter uppropet #lättaankar och du får insyn i det förändringsarbete som pågår på Sjöfartsverket, en förändring som ska göra sjöfarten konkurrenskraftig i framtiden. Trevlig läsning https://issuu.com/sjofartsverket/docs/sj_rapporten_4_2018?e=0