Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti... > Farledsbegränsningar > Oxelösund-Bråviken


Senast uppdaterat: 2020-01-08

LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN FÖRESKRIFTER OM SJÖTRAFIK.
Länsstyrelsen har den 12 december 2000 med stöd av 2 kap 2 §
sjötrafikförordningen (1986:300) föreskrivit följande.

FARTBEGRÄNSNINGAR
I följande vattenområden är det förbjudet att framföra skepp eller båtar med
högre fart än vad som anges i varje särskilt fall.

1. INSEGLINGEN TILL NORRKÖPING.

Fart: 12 knop
Läge: Mellan Nävekvarns fyr 58 grader 37,234 minuter Nord och 016 grader  48,653 minuter Ost. Och Skäret väster om inloppet 58 grader 37,360 minuter Nord och 016 grader 47,730 minuter Ost.
Fartbegränsning gäller årligen i riktning mot Norrköping, under tiden 15 april — 15 oktober.
Sjökort: 6212

2. INSEGLINGEN TILL NORRKÖPING.
Fart
: 9 knop
Läge: Mellan Stora Jutens fyr och fyren Lindökanalen 3 samt mellan Stora
Jutens fyr och Ramshälls udde.
St.Juten 58 grader 38,1 minuter Nord och 016 grader 19,7 minuter Ost.
Sjökort: 6212

3. INSEGLINGEN TILL NORRKÖPING.
Fart
: 5 knop
Läge: Innanför fyren Lindökanalen 3 och Ramshälls udde.
Ramshälls udde: 58 grader 37,0 minuter Nord och 016 grader 11,5 minuter ost.
Sjökort: 6212

4. BRÅVIKEN – VID FÄRJELEDEN SKENÄS – SÄTER.
Fart
: 9 knop
Läge: Området begränsas av meridianerna , i öster rakt norrut från kajen vid
Bråvikens färjestad (016 grader 37,5 minuter Ost )., och i väster 016 grader 35,45
minuter Ost , genom Säterholmens västra udde. Fartbegränsningen gäller endast
skepp (fartyg större än 12 x 4 m).
Sjökort: 621 , 6212.

5.FARLEDEN VID ARKÖSUND MELLAN LISS LINDÖ OCH HÄSTÖ.
Fart
: 7 knop
Läge: Området begränsas i väster av en linje från fyren Liss Lindö , position
58 grader 29,82 minuter Nord , 016 grader 56,35 minuter Ost , till en punkt belägen
på Hästö , 58 grader 29,87 minuter Nord , 016 grader 56,50 minuter Ost , samt i
Söder av en linje från den nordligaste av badholmarna i position 58 grader 29,53
minuter Nord , 016 grader 56,73 minuter Ost till Hästö södra udde , position
58 grader 29,71 minuter Nord , 016 grader 56,85 minuter Ost.
Sjökort: 621

Källor:
 
Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A
  
Länsstyrelsens i Östergötlands län föreskrifter för sjötrafiken i länet;
05 FS 2000:20
( Inseglingsleden till Norrköpings hamn och Farleden vid Arkösund
mellan Liss Lindö och Hästö).
Länsstyrelsen i Östergötland (Rättsenheten) Beslut: 258-17010-05 , daterat
2010-04-08 rörande begäran om ändrad fartbegränsning i Bråviken
vid färje-Leden Skenäs – Säter i Norrköpings kommun.
Författningssamling, Södermanlands län 74,04FS 2012:11
Länsstyrelsens i Södermanlands län sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning till 12 knop i riktning mot Norrköping vid Nävekvarn, Nyköpings kommun;beslutade den 25 april 2012 (258-1309-2012 tidigare 258-3378-2010) Med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen.

Dela artikeln