Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti... > Farledsbegränsningar > Oxelösund-Bråviken

 

Fartygsstorlekar och Tillåtet Maximalt Djupgående i meter mm. för området Oxelösund Bråviken – Farledsdjupgåenden för lotsade fartyg.

                                                                                           Uppdaterad: 2017-04-27

Detta beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Bråviken.
Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd.
Om inte annat anges i sammanställningen förutsätts att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga. Det förutsätts även att lokala restriktioner för bogserbåtar efterföljs.
 
Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsa
möjligheterna för lotsning.
Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre förhållanden för fartyg
med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Dessa undantag ges från fall till fall i samråd med Nautiskt råd (NR) och CLO (Chefen för lotsområdet).

Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter
är sådana att en säker lotsning kan utföras.

Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta förhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension. Därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga.

Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning.
 

Förkortningar:

 

D

Dager

M

Mörker

UKC

Under keel clearance, i meter.

TMD

Tillåtet Maximalt Djupgående i meter.

LOA

Fartygets längd över allt, i meter.

B

Fartygets största bredd, i meter.

KL

Kajlängd, i meter.

MGMF

Mycket god manöverförmåga
(pitch/ bogpropeller och spec.
roderarrangemang)

 
områdesöversikt

 

 

 TMD

 L

  B

  H

N. Kränkan - Vinterklasen

 15,5

 

 

 

N. Kränkan – Lillhammarsgrund - Örsbaken

 10,8

 

 

 

N. Kränkan – St. Juten
(Norra leden vid Kungshamn)

 12,4

 

 

 

N. Kränkan – St. Juten
(Södra vägen vid Kungshamn)

 13,5 

 

 

 

 Pampusrännan

 13,1

 

 

 

 

Korphålet

 6,0

 

 

 

Nord Hargökalv

 6,0

 

 

 

Syd St. Juten

 8,4

 

 

 

Lönöleden

 5,4

 

 

 

Färjestaden

 3,9

 

 

 

Mauritzberg

 6,0

 

 

 

Fläskösund

 5,4

 

 

 

Marviken, via Fläskösund

 5,4

 

 

 

Marviken, via Maröleden

 5,0

 

 

 

Mellskärsleden

 4,8

 

 

 

Hasselöleden

 3,9

 

 

 

Prästhålet

 6,0

 

 

 

Nord Korpholmen

 6,5

 

 

 

N. Kränkan (Örsbaken) - Nyköping

 4,0

 

 

 

Viktorialeden

 2,5

 

 

 

Sjön – Enskär – Tvären (Studsvik)

 5,3

 

 

 

Sävsundet, norra leden

 5,3

 

 

 

Sävsundet, södra leden

 4,2

 

 

 

Bokösund

 3,5

 

 

 

Rågsundet (Espskärsleden)

 2,5

 

 

 

Gamla Oxelösund (3,0m med lots ombord)

 2,5

 

 

 

Marsviken

 2,5

 

 

 

 

 

 TMD

 L

  B

  H

Arkö, över Alenleden

 3,6

 

 

 

Sjön – Arkö – Marviken

 5,0

 

 

 

Arkö – Häradsskär

 5,0

 

 

 

Till Fyrudden

 3,6

 

 

 

Till Fredriksnäs oljekaj (sågverket 3,7m)

 5,5

 

 

 

Till ankarplats Mem

 3,0

 

 

 

Lagnöströmmen

 2,5

 

 

 

Valdemarsvik (redd)

 4,5

 

 

 

Valdemarsvik (kaj)

 3,0

 

 

 

Gryts varv

 5,5

 

 

 

Göta kanal

 2,8

 25

 7

 22

Kinda kanal

 1,5

 

 

 

  

Sidan uppdaterad: 2019-10-14