Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti... > Farledsbegränsningar > Oxelösund-Bråviken

 

 Ver; 2017-04-28 

 

 Pampusrännan:

Max fartyg (m)  

  Vind  

  Sikt  

220 x 33 -260 x 33

I medelvindar mellan 7-10 m/s gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.

I medelvindar överstigande 10 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

  > 2 NM 

185 x 33 - 220 x 33

I medelvindar mellan 10-13 m/s gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.

I medelvindar överstigande 13 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

1000-2000 m sikt enlig bfh’s och lots bedömning.

Sikt <1000m, ingen passage i Pampusrännan

  < 185

Sjöfartsverket gör en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.

Godtagbar sikt enlig bfh’s och lots bedömning.

Dela artikeln