Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Stockholm


  
 Lämpliga ankringsplatser i Lotsområde Stockholm

 Svartklubben 

 Kapellskär

 Sandhamn

 Stockholm

 Stockholm - Nynäshamn - Landsort

 Ankarplatser Bråviken 

 Ankringsförbud

 Svartklubben

 • 1,7 NM S. Svartklubben, 30 m djup.
 • Vid Hargshamn.
 • NV Vässarögrund, 25 - 30 m djup.
 • Singöfjärden, 17 - 28 m djup, lera.
 • Öregrunds redd, ost om Dummelgrund, 10 - 25 m djup, lera. Vid ankring beakta färjeleden med sin tryckluftsledning. Ankringsförbud för färjeleden samt nordväst Dummelgrund.

 Kapellskär                                                                                    Till sidans topp

 • Norr om Simpnäs.
 • Vid Granhamnsfjärden.
 • Granskärs redd i bukten syd om Svedudden, lerbotten, 16 - 25 m djup.
 • Norrtälje - väst Harkö; djup 10 - 20 m, lera.

 Sandhamn

 • Utanför, ca 1,5 M sydsydost Revengegrundet.
 • Ca 0,75 NM sydväst om Sandön, 20 - 37 m djup [Södra fjärden].
 • 2 NM nordväst om Sandhamn i Eknösundet, 30 - 50 m djup. 
 • Kanholmsfjärden.

 Stockholm                                                                                      Till sidans topp

 • Vid Fjäderholmarna samt lilla Värtan ca 13 - 25 m djup, mudder och lera.
 • Vid Strömmen ca 20 - 30 m djup, mudder och lera.
 • Bojförtöjning Stockholmsström
 • På Torsbyfjärden.
 • Nord om Tjusvikshällorna (Utanför Fastarsundet); 10 - 26 m djup lerbotten.

 Stockholm - Nynäshamn - Landsort

 • Ca 5 NM sydväst om Dalarö, mellan Stora Rotholmen och Gålön, samt syd om Långgarn. Lerbotten, djup ca 20 - 40 m. (Nordost om Stora Rotholmen råder ankringsförbud).
 • Nordost om Mysingeholm, djup, lös lera, djup ca 12 - 30 m.
 • Ca 1 NM nordost om fyren Östra Röko, skyddad ankarplats med god hållbotten, djup ca 15 - 40 m.
 • Rånöbukten och Stegholmen för stortankers till Nynäshamn.
 • Ca 4 NM syd om bojen Nynäshamns Angöring för större fartyg (se sjökort 72).
 • Ca 1 NM nord om Landsorts Bredgrund (grundet Bredmarsknösen), god hållbotten, djup ca 10 - 30 m.
 • Ca 8 NM sydsydväst om Landsorts Bredgrund (stora fartyg).

       Ankarplatser Bråviken 

 

  Ankringsförbud:                                                                             Till sidans topp

Dela artikeln