Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

Segelfri höjd

Vid broar över farbara vatten finns tavlor som anger hindrets höjd över vattnet. Den angivna höjden benämns "segelfri höjd" vilket avser hindrets lägsta höjd inom segelbar bredd, reducerat med en säkerhetsmarginal mellan 0,5 och 2,0 m beroende av förväntad sjöhävning i farvattnet.

Vid låga broar över skyddade farvatten
anges den faktiska höjden över medelvattenytan utan säkerhetsmarginal.

Med låga broar avses de broar där man med lätthet från en mindre båt själv kan bedöma höjden under bron, dvs upp till ca 3 m höjd.


Öppningstider samt information om ev. tillfälliga avvikelser eller upplysningar

Bottenviken  
Luleå (414, 4101) Bergnäsbron
Piteå (415, 4151) Pitsundsbron
   
Bottenhavet  
Härnösand (523) Nybron
   
Ålands hav  
Väddö kanal (536) Älmstabron
Väddö kanal (536) Bagghusbron
   
Norra Östersjön  
Västra och Östra Lagnö (612) Klintsundet
Karl Johansslussen (6141)  Slussen STÄNGD till 31 maj 2021
Hammarbyleden (6141) Nyttotrafik  Danviksbroarna, Skansbron, Liljeholmsbron 
Hammarbyleden (6141) Fritidsfartyg  Danviksbroarna, Skansbron, Liljeholmsbron 
Danviksbron har begränsade öppningstider för fritidsfartyg på grund av arbeten.
Strömma kanal (6143, 6145)  Strömmabron 
Nynäshamn, Oxnö (6171, 6172) Tottnäsbron
Norrköping (6212)  Händelöbron
   
Södertälje kanal  
Södra kanalen (6181) Södra kanalbroarna
Norra kanalen (6181)  Mälarbron, Slussbron, Slussen 
   
Mälaren  
Östra Mälaren (111) Nockebybron 
Östra Mälaren (111) Tappströmsbron 
Östra Mälaren (111) Stäket
Uppsala, Fyrisån (112)  Flottsundsbron, Kungsängsbron, Hamnspången  
Sigtuna (112) Erikssundsbron

Strängnäs (111)

Stallarholmsbron
Broöppning inte möjlig 2017-10-02 - 2017-10-22.

Strängnäs (111, 113)  Tosteröbron
Hjulstabron (113) Hjulstabron
Västra Mälaren (113, 1131) Kvicksundsbron
Broöppning inte möjlig under vissa tider
11 sep - 2 nov / 6 - 19 nov 2017.
Se notis 12232 (T)
Västra Mälaren (114, 1131) Kungsörbroarna
   
Mellersta Östersjön  
Västervik/Gamleby (6231) Stegeholms kanal (Stora Strömmen)
   
Södra Östersjön  
Karlskrona

Hasslöbron

   
Öresund  
Falsterbokanalen (921)

Falsterbokanalen

   
Kattegat  

Göteborg (9312, 1352)

Götaälvbron 
Farleden förbi Göta älvbron kommer att vara stängd för all sjötrafik under följande perioder:

7/11 kl. 07.00 - 8/11 kl. 19.00


Maximal fartygsbredd reducerad till 13,4 meter för mittspannet.
Sidospannen är avstängda för all fartygstrafik.

   Hisingsbron Under konstruktion.
   

Skagerrak

 
Sotekanalen (933)

Sotenäsbron

   

Vänern och Trollhätte kanal

 

Göta älv och Trollhätte kanal

Trollhätte kanal Se även App till smartphone.

Slusstrappan i Trollhättan kommer att vara stängd
7/11 kl. 07.00 - 8/11 kl. 19.00

Nordre älv (931)  Ormo skärmanläggning Passagen för småbåtar är stängd tillsvidare och vindbryggan är nedfälld. Passage för djupgående fartyg är i normal drift. Se UFS-notis 11585.
Kungälv (1352)

Bohusbron

Säffle (134)  Slussen, Nysätersbron
Dalslands kanal Dalslands kanal
   
Övriga inlandsfarvatten  
Hjälmaren (114)  Hjälmare kanal
Örebro (114) Skebäcksbron
Göta kanal Göta kanal

Dela artikeln