Start > Jobba hos oss > Våra yrkesroller
En av våra lotsar i arbete

Har du lång erfarenhet av arbete till sjöss och vill ha ett rörligt arbete på hemmaplan? Kan du tänka dig att klättra ombord på ett okänt fartyg i dåligt väder och sedan ansvara för att föra det i hamn? Då kan lots vara yrket för dig.

Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Befälhavaren ombord har alltid ansvaret för fartyget men som lots står du för viktig rådgivning och expertkunskap kring fartygets framfart och säkerhet i den specifika farleden. Som lots står du även för nautisk expertis och är med i diverse utvecklingsarbeten av farleder.

Fartyget beställer lots i förväg så du vet ungefär när fartyget kommer att anlända. Lotsbeställningscentralen kontaktar dig och anger närmare var och när lotsningen ska inledas. Många gånger börjar eller slutar lotsningen med färd i en lotsbåt.

I jobbet som lots kommer du ombord på olika typer av fartyg som har olika typer av navigationsutrustning av varierande kvalitet och omfattning. Det ställer höga krav på din skicklighet och förmåga att anpassa dig till olika situationer.

Rörligt arbete

Lotsens arbete är rörligt. Det är också både fysiskt och psykiskt krävande. Ofta åker du lotsbåt till och från fartygen och du klättrar då ombord via en lejdare längs fartygssidan. Du måste vara uppmärksam och får inte slappna av under den tid du lotsar fartyget. Det är ofta små marginaler när fartyget ska passera trånga passager. Även manövrering, förtöjning av fartygen och dirigering av bogserbåtar via radio ingår i arbetet. Du måste vara bra på att hantera mycket information och samtidigt kunna fatta viktiga och snabba beslut. Arbetstiden är oregelbunden enligt ett schema där också jourtjänstgöring ingår.

Internutbildning

Lotsar utbildas internt vid Sjöfartsverket. Normalt tar det mellan 6 och 12 månader innan du får lotsa ditt första fartyg själv. Efter det fortsätter utbildningen parallellt med det att du arbetar som lots och efter 2-4 år är du behörig att lotsa alla fartygsstorlekar. Lön utbetalas under utbildningstiden. För att bli antagen till utbildningen, krävs att du är svensk medborgare, har sjökaptensbrev (sjökaptensbehörighet), har aktuell befälspraktik i moderna fartyg samt har läkarintyg för sjöfolk, ej äldre än ett år. Du måste kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska och har du kunskaper i ett tredje EU-språk så är det meriterande. Urval sker bland annat genom arbetspsykologiskt lämplighetstest.

Dela artikeln