Start > Jobba hos oss > Våra yrkesroller

Som vinschoperatör tar du steget in i ett jobb med höga krav, men med starka belöningar.

Rollen som vinschoperatör innebär att du är ansvarig för att hantera vinschen och dirigera helikoptern då ytbärgaren vinschas ner för att evakuera eller undsätta sjuka och nödställda. 

Anpassningsförmåga och flexibilitet är viktigt. Du måste kunna och vilja anpassa dig till olika krav beroende på uppdrag, miljöer och arbetstid.  

Eftersom du jobbar i en besättning under långa perioder och ibland under hård press krävs det att ni fungerar ihop. Att vara en besättningsmedlem kräver att du är välvilligt inställd till dina och ditt lags behov.

Rekrytering

Rekrytering sker via Sjöfartsverkets webbplats. Lediga jobb finns under "Jobba hos oss" och där går det att registrera sin e-postadress för att få veta när det finns lediga tjänster.

Du som är intresserad av att bli vinschoperatör bedöms bland annat i följande urvalskriterier: bakgrund, personlighet, fysik, psykisk styrka och stresstålighet.

Personer som rekryteras av oss kan ha olika bakgrund. Det är kvalificerande med flerårig erfarenhet inom någon av följande: sjuksköterska eller högre inom prehospital sjukvård, räddningstjänst, flygtekniker, vinschoperatör eller annan roll i kabinbesättning inom helikopterburen SAR eller liknande helikopterverksamhet som till exempel HEMS eller inom Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Du behöver också ha B-körkort och vara svensk medborgare.

Stort fokus läggs också på personligheten då du ska jobba i en besättning 24 timmar om dygnet, fem dygn eller mer åt gången. Sjöfartsverket har många sökande, så först görs en grovgallring bland ansökningarna. Därefter kallas ett antal kandidater till en första intervju. Efter detta sker en psykologisk utvärdering som också inkluderar ett test av simultankapacitet, stresstolerans och rumsuppfattning. Du blir även testad i en vinschsimulator för att utvärdera förmågan att bli en god vinschoperatör.

Klarar du dessa steg görs till slut en flygläkarundersökning för att möta myndighetskrav samt att bekräfta att du som sökande inte riskerar att förvärra en existerande sjukdom/skada av att arbeta som vinschoperatör eller utgöra en fara för någon annan.

Utbildning

Sjöfartsverket utbildar alla vinschoperatörer internt. Efter en introduktion görs praktisk och teoretisk vinschutbildning. Efter att grundutbildningen är avslutad tjänstgör du tillsammans med en erfaren vinschoperatör under ett antal beredskapsveckor för att få den stöttning som behövs.

När vinschoperatören är färdigutbildad är det sedan klart för beredskapstjänstgöring. Det brukar ta cirka sex månader från att utbildningen påbörjas tills du är klar för att jobba på egen hand.

Baseringar och arbetsplacering 

Sjöfartsverket har helikopterbaseringar i Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå. Utöver detta finns även tjänster där du åker mellan baseringarna och fyller vakanser. 

Vilken basering du hamnar på som nyrekryterad kan vi inte säga eftersom en ledig tjänst leder till en "budgivning" som behandlas baserat på antal år som anställd i befattning. Den placering som erbjuds i ett specifikt fall är därför inte känd på förhand, men schemat erbjuder goda möjligheter att jobba på vilken som helst av baserna oavsett vart du bor. De flesta av våra anställda bor inte på den ort där de har sin hemmabasering. 

Du är själv ansvarig för resor till din hemmabasering eftersom det är din arbetsort. Oftast arbetar du på denna bas men kan på kort varsel bli förlagd på annan basering, men inom din planerade arbetstid. Då står arbetsgivaren för reseomkostnader och traktamente.

Att arbeta som vinschoperatör 

En helikopterbesättning består av två piloter (kapten och styrman), en vinschoperatör och en ytbärgare. Varje bas har också tekniker som finns i tjänst dygnet runt men som inte tillhör den flygande besättningen och därför inte bor på basen. Vinschoperatören och ytbärgaren kallas tillsammans för kabinbesättning eller "technical crew". Exempel på deras arbetsuppgifter är: 

  • Uppfylla kraven för sin tjänst genom att ta till sig kunskap och delta på de utbildningar som erbjuds.
  • Utföra SAR-träning på ett säkert, ansvarsfullt och effektivt sätt.
  • Hålla sig uppdaterad kring våra procedurer, rutiner och regelverk.
  • Ta hand om utrustning, inventera och vid behov komplettera helikopterns utrustning.
  • Förbereda kabinen inför uppdrag.
  • Assistera övrig besättning med kommunikation (Sjö VHF och RAKEL), dokumentation samt enklare navigationshjälp.
  • Agera spaningspersonal vid eftersök.- Assistera eventuell sjukvårdspersonal ombord.
  • Handha sökstrålkastare.
  • Omhändertagande av skadade och sjuka. 

Besättningen ska vara redo att starta inom 15 minuter från ett larm. Därför bor de under sin tjänstgöring på basen. På basen ingår det att sköta en del administration och det finns möjligheter att träna, laga mat med mera. 

De uppdrag vi har kan variera stort men ofta handlar det om eftersök eller evakuering av sjuka och skadade från fartyg. Sjöfartsverket har ansvar för Sjöräddningen till havs plus de tre största insjöarna, och flygräddning vilket innebär att man tar emot larm om flygplan som har problem eller försvunnit. Vi kan också få begäran om assistans från andra myndigheter som räddningstjänst, polis och sjukvård/ambulans. Därför innebär arbetet ibland andra typer av uppdrag i miljöer som vi inte brukar jobba i.

Karriär 

Pensionsåldern för vinschoperatör är idag 65 år och klarar du alla krav så är du givetvis välkommen att jobba som vinschoperatör tills dess. Men om du en dag inte längre klarar av att vara vinschoperatör får du tillsammans med din arbetsgivare titta på eventuella möjligheter till omplacering.

Lön

Lön och anställningsvillkor enligt lokalt avtal och meddelas vid eventuell intervju.

Schema

Schema diskuteras vid en eventuell anställningsintervju men grunden är att du arbetar flera dygn i sträck följt av en ledighet i ett antal dygn. 

Om du under ledigheten vill ägna dig åt bisysslor måste detta i vissa fall godkännas av Sjöfartsverket. Har du detta önskemål är det bra att nämna det under intervjun. 

Ålder 

Du måste vara minst 18 år gammal för att arbeta som vinschoperatör på grund av krav från Transportstyrelsen.

Dela artikeln