Start > Snabblänkar

Har du några frågor när det gäller Sjöfartsverkets verksamhet, några synpunkter eller funderingar - ta gärna kontakt med oss.  

Organisationsnummer: 202100-0654
Postadress: 601 78 Norrköping
Godsadress: Tegelängsgatan 1, 602 28 Norrköping


Allmänna frågor och synpunkter

Sjöfartsverkets växel
Telefonnummer: 0771-63 00 00
Besöksadress: Östra Promenaden 7
Öppettider: Växel och reception har öppet 08.00–16.30 (jan-april, sept-dec) samt 08.00-16.00 (maj-aug) alla vardagar.

E-post till Sjöfartsverket:
sjofartsverket@sjofartsverket.se 

Kontaktuppgifter för MSW Support

Hanterar frågor gällande: Rapportering, användarstöd och felanmälan för MSW Reportal samt frågor om gränssnitt och inmatning

Telefon: 0771- 40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

 

Kontaktuppgifter för Sjöfartsverkets Kundstöd

Hanterar frågor gällande: Fakturor för lotsning och farledsavgifter, fartyg och fartygsinformation, användaruppgifter, kreditavtal inklusive förändring av dessa,

Telefon: 010-478 58 00
Epost: kundstod@sjofartsverket.se


Presskontakt

Presskontakt
Presskontakt dygnet runt: 0771-40 90 09 (endast för journalister)
E-post: info@sjofartsverket.se

 

Kontakta sjö- och flygräddningen

Telefonjour på icke kontorstid, sjö- och flygräddning
Sjö- och flygräddningscentralen JRCC Göteborg
Växel 010-492 77 00
Press 0771-40 90 09

 

Kontakta säljgruppen för sjögeografiska tjänster

Hanterar frågor gällande: försäljning av sjökort och sjögeografisk data samt licensiering och nyttjanderätter.

Telefon 010- 478 5810
E-post: sma@sjofartsverket.se

 
Frågor och synpunkter om sjofartsverket.se

Webbredaktör och tekniskt webbansvarig
info@sjofartsverket.se


Övrigt

Rapportera faror och fel - Brådskande rapport
Journummer vid sjöolycka, oljeutsläpp eller säkerhetsärende - Transportstyrelsen

 
Fakturering:

Sjöfartsverket tar endast emot elektroniska fakturor om inte annat är överenskommet. Observera att PDF-faktura inte är en elektronisk faktura.

Det finns flera företag som kan leverera lösningar för e-fakturering. Om du har ett ekonomi- eller affärssystem har du sannolikt redan stöd för detta, kontakta din systemleverantör.

Saknar du lösning för e-fakturering kan du kostnadsfritt skicka 100 fakturor om året manuellt till Sjöfartsverket via InExchange Web https://www.inexchange.se/inexchange-web/.

Fakturan märks med Sjöfartsverkets ordernummer (om det finns) och referens för fakturamottagare, exempelvis DAGWIG01.

 
Uppgifter för elektronisk fakturering:
Operatör: InExchange
Sjöfartsverkets GLN: 7350010940005
PEPPOLID: 0007:2021000654

Har du frågor? Kontakta oss gärna!  efaktura@sjofartsverket.se.

Dela artikeln