HYRFILMER MAJ 2019

Will och hans 13-åriga dotter Tom lever sedan många år ett harmoniskt och isolerat liv i en skogspark utanför Portland, Oregon, tills den dagen ett misstag förändrar deras liv. En lokal socialarbetare ser till att pappa och dotter som levt efter egna villkor tas om hand av samhället. De försöker anpassa sig till sin nya omgivning men lämnar den och ger sig ut i vildmarken igen. Till skillnad från fadern vill dock Tom vara en del av samhället. ©Sony Pictures

SJÖMANSBIBLIOTEKET

Sjömansbiblioteket är ett globalt vandringsbibliotek med centrum på Rosenhill i Göteborg

FACEBOOK

2019-05-20

Facebookbild

Seafarer´s Open Golf Resultat med liten referat: http://www.sjofartsverket.se/sv/Valkommen-till-seatime/Motion/Resultat/Resultat--bilder-2019/Seafarers-Open-Golf-2019/


Gejt (gate);

bevakad hamnport.

> Fler sjötermer som du behöver veta!