FACEBOOK

2017-06-19

Facebookbild

Nu finns ännu fler stationer i ViVa. Nu får användare av applikationen ViVa mer information om vind och vatten i Stockholmsområdet. I samarbete med Stockholmshamnar och Sjöfartsverket finns nu två nya och två nygamla stationer i ViVa för att visa vindriktning och vindhastighet på följande platser: Frihamnen, Blockhusudden, Kapellskär och Nynäshamn. Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på hur förutsättningarna ser ut på olika platser längs en planerad rutt. ViVa finns gratis på Sjöfartsverkets webbplats men också som en applikation för mobiltelefonen. Du hittar ViVa-applikationen på App Store för Iphone, Google Play för android och windowsphone.com för Windows Phone.