FACEBOOK

2018-12-18

Facebookbild

Får vi lov att presentera Fyrbjörn - ett av Sjöfartsverkets arbetsfartyg. Det jobbar ända uppifrån finska gränsen i Bottenviken ned till Idefjorden på västkusten. Huvuduppdragen är att underhålla fyrar och sjömärken. Fartyget är 35 meter långt, nästan 13 meter brett och med ett djupgående på 2,9 meter. Katamaranskrovet gör fartyget brett och stadigt. Så stadigt att det aldrig får mer än fem graders slagsida och det innebär att kranen ombord kan lyfta maximalt 1,8 ton upp till 35 meter utanför skrovsidan. Fartyget och dess personal är något av sjöfartens diversearbetare som används för att bygga nytt och bygga om, riva, blästra och måla. Visste du förresten att det även finns anläggningsdykare ombord? De förankrar bojar i botten, sätter isskydd på fyrar, inspekterar allt från bojkättingar till att undersöka bottenförhållanden för Sjöfartsverkets större infrastruktursatsningar som farledsprojekt. #arbetsfartyg #fyrbjörn #fyrar #farledsunderhåll #sjöfart #jobbatillsjöss