FACEBOOK

2018-10-16

Facebookbild

I Sverige finns i dag ungefär 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar. Bara en bråkdel av dessa skrotas och återvinns. Gamla övergivna båtar kan läcka plast och andra farliga ämnen. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har därför avsatt två miljoner kronor för att få fler båtägare att vilja skrota sina gamla båtar i höst. I dag finns inget system för producentansvar för fritidsbåtar utan ansvaret för skrotning ligger hos den sista ägaren. Av cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige är över 100 000 båtar 40 år eller äldre.