Start > Båtliv
Fritidsbåtar i hamn

Båtliv utgör en viktig möjlighet till naturupplevelse och rekreation och har betydelse för folkhälsan. Sjöfartsverket verkar därför – på samma sätt som i fråga om säkerhet – för att främja miljöarbetet i sin roll som infrastrukturhållare.

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar

Den 1 april 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Sjöfartsverket stöder utsläppsförbudet som gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta av Statens maritima museer. Utsläppsförbudet regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter (TFSF 2012:13) och gäller i hela Sveriges sjöterritorium. En karta och ytterligare information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Aktiva i Båtmiljörådet

I Sjöfartsverkets roll som infrastrukturhållare medverkar vi i Båtmiljörådet där representanter för branschen, berörda organisationer och myndigheter medverkar. I båtmiljöråd driver Sjöfartsverket tre huvudsakliga frågor. Det handlar om åtgärder som minskar klimatpåverkan genom stöd till forskning och innovation, åtgärder som gör att avfallshanteringen blir bättre och enklare samt stöd till framtagandet av miljövänliga alternativ till dagens båtbottenfärger. Vidare stöder Sjöfartsverket, inom ramen för vårt verksamhetsområde, även annan forskning och innovation som rör fritidsbåtslivets frågor.

Avfallshantering

För det avfall som uppkommer under användandet av fritidsbåtar gäller Transportstyrelsens föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13).

Dela artikeln