Start > Båtliv
Fritidsbåtar i solnedgång

Bor du i Sverige så känner du säkert någon som har en båt. Eftersom vi har en lång kust och vackra skärgårdar är det väldigt många som gillar att vara på sjön. På Sjöfartsverket gillar vi också båtar och båtliv, så även om vi främst finns till för handelssjöfarten så erbjuder vi en rad viktiga tjänster till fritidsskeppare.

Ungefär två miljoner svenskar tillbringar sin fritid åt båtlivets många former. Förr var det vanligt att spendera hela semestern med att luffa runt med båten, men numera är det mer vanligt med kortare dagsturer och vattensport.

Sjökort och andra publikationer

Båtsportkort är ordinarie sjökort, fast i ett mindre format för att passa båtlivet. Skalan och informationen är densamma som i allmänna sjökort. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och det finns 16 serier att välja bland.

Båtsportkorten är utformad som en ringbunden kartbok med sidnumrering. På varje blad finns tydliga sidhänvisningar i form av pilar som hänvisar till nästa sida. Dessutom finns ett utdrag ur Kort 1 som beskriver de vanligaste symbolerna i sjökorten. Båtsportkorten är i A3 format och är tryckta på plastfilm för att vara våt- och slitstarka.

Det finns även båtsportkort över Dalslands kanal och Göta kanal. I dessa produkter får du även landinformation från Lantmäteriets Terrängkarta.

Vårutprickningen

Att hålla farleder är en av Sjöfartsverkets absoluta kärnverksamheter. Vi sköter underhåll av fyrar och sjömärken och tittar hela tiden på hur vi ska kunna förbättra för bra miljö- och sjösäkerhet.  Ett säkert vårtecken är den årliga översynen av farlederna. Startskottet brukar gå i mitten av mars och då ska de prickar och bojar som har försvunnit ersättas och positionerna ska kontrolleras på de som finns kvar. Skadat material ska bytas ut och statusen på förankringar ses över. Det går inte att lita på de flytande säkerhetsanordningarna i farlederna fullt ut förrän översynen är klar, men i slutet av maj brukar alla prickar stå där de ska igen.

När olyckan är framme

En varm och solig dag kan plötsligt övergå till häftig åska och oväder. Då blir det pådrag på Sjö och flygräddningscentralen. Våra räddningsledare tar emot och bedömer larmen som kommer. Vid insatser har de tillgång till Sjöfartsverkets sjögående personal, fartyg och helikoptrar. Dessutom till alla resurser som ingår i räddningsorganisationen, det är andra statliga och kommunala aktörer och Sjöräddningssällskapet.

Det är vi på Sjöfartsverket som ansvarar för räddningstjänsten och vi planerar, utför och följer upp. Dessutom avtalar vi om internationellt och nationellt samarbete. Vårt ansvarsområde är svenska kusten och de stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. All personal som arbetar med sjöräddning utbildas i Sjöfartsverkets regi. De praktiska momenten sker på egna kursgården Arkö kurs & konferens i den östgötska skärgården.

Kustradion

Kustradionätet ägs sedan 2003 av Sjöfartsverket och är en nödvändig kommunikationskanal inom sjöräddning, lotsning, trafikinformation och andra verksamheter. Radionätet används för VHF-samtal och utsändning av prognoser, rapporter och varningar till sjöfarande.