Start > Båtliv
Fritidsbåt i Säffle kanal

 

Öppettider 2017

 

Försäsong 15 maj - 16 juni

Endast fredagar och måndagar 09.00 - 15.00.
Kanalresan förbokas minst tre vardagar innan resa på telenr 0533-10010
Avgift: 200 sek/båt
Endast kortbetalning.

 

Högsäsong 19 juni - 13 augusti

Måndag - Söndag 09.00 - 18.00
Midsommarafton 24/6 09.00 - 15.00
Midsommardagen 25/6 09.00 - 15.00
Ingen förbokning krävs.
Avgift: 200 sek/båt
Högsäsong årskort 1000 sek
Endast kortbetalning.

  

Eftersäsong 14 augusti - 29 september

Endast fredagar och måndagar 09.00 - 15.00.
OBS! Kanalresan förbokas minst tre vardagar innan resa på telenr 0533-10010
Avgift:200 sek/båt
Endast kortbetalning.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Säffle kanal byggdes 1836 – 1837 och byggdes om 30 år senare. Baltzar von Platen, Göta kanals byggherre, var den man vars ritningar man delvis utnyttjade då Säffle kanal byggdes.

Kanalens tillkomst var av stor betydelse för utvecklingen under 1800- och början av 1900-talet i västra Värmland. De många bruken längs med farleden fick snabba och billiga transporter via kanalen och även det allmänna näringslivet stimulerades av detta.

Rekordåret 1939 fraktades 290 000 ton gods genom slussen i Säffle. Järnvägs- och landsvägstransporterna har numera konkurrerat ut frakttrafiken.

Säffle kanal kallas även för Vikingaleden p g a de otaliga fornminnen som finns utmed stränderna. Detta bevisar att farleden var av betydelse även för vikingarna.

Fakta

Sjökort 134  Ledkarta 7                                         

Säffle kanal går i Byälvens fåra och förbinder Vänern med sjön Glafsfjorden. Förbi Backeströmmen i Säffle går trafiken i en grävd kanal vid sidan om den naturliga älvfåran. Här ligger kanalens enda sluss, Säffle sluss. Leden är ca 41 M* mellan Duse Udde och Jössefors, varav ca 7 M är sprängd, grävd eller muddrad. Leden förvaltas av Affärsområde Trollhätte Kanal.

* M = nautisk mil (1.852 meter)

Max-mått

Största djupgående: 3,0 m
Höjd (masthöjd över vatten): 16 m
I slussen, största längd överallt: 42 m
Största bredd överallt: 7,5 m

Farled

Leddjupet i Säffle kanal är 3,0 m. Kanalen hålls muddrad så att minsta djupet är 3,3 m när vattenståndet är +2,86 m (44,90 m.ö.h) enligt skalan vid övre slussporten i Säffle. Vid långvarig torka kan det angivna leddjupgåendet inte alltid hållas. På de sträckor där kanalen är muddrad eller grävd är det mycket grunt vid sidorna av farleden.

Broar

Söderifrån räknat korsas Säffle kanal av följande broar:

Namn Typ Höjd Bredd
Säffle gatubro Klaffbro 3,3 m 9 m
Säffle landsvägsbro Klaffbro 9 m 15 m
Säffle järnvägsbro Svängbro 6 m 7,5 m
E 18-bron Fast bro 16 m 17 m
Nysäters landsvägsbro Svängbro 4,3 m 13 m
Skasås landsvägsbro Fast bro 16 m 31 m

De angivna brohöjderna gäller vid sjökortsvattenstånd.
Broarna i Säffle och Nysäter sköts av Säffle kanalstation, tfn 0533-100 10, tillhörande Affärsområde Trollhätte kanal , tfn 0771-630000. 

 

  

Adress

AO Trollhätte Kanal
Kanalkontoret
661 30  Säffle
Telefon: 0533-100 10

Dela artikeln