Start > Båtliv

Kustradionätet som ägs och drivs av Sjöfartsverket utgör en nödvändig kommunikationskanal för båtlivet. Genom kustradionätet tillhandahålls servicetjänster via VHF, MF, HF och mobiltelefon.

En kustradiostation är en radiostation på land avsedd för kommunikation med fartyg. Den svenska kustradion byggdes ursprungligen av Telegrafverket och bestod från början av ett antal fristående kustradiostationer. Då Telia bildades så gick kustradioverksamheten till Telia Mobile som efterhand utvecklade ett nära samarbete med Sjöfartsverket. 1994 byggdes de fristående systemen ihop till ett landsomfattande nät med centrala växlar och sedan 2003 äger Sjöfartsverket systemet.

Kustradionätet består f.n. av 56 VHF-basstationer samt 5 mellanvågsstationer med tillhörande mottagarplatser som tillsammans ger täckning i det svenska ansvarsområdet. Operatörsplatser finns på 10 olika platser. Totalt finns tillgång till c:a 220 individuella radiokanaler. I nätet drivs förutom talradio även DSC-, Navtex- och AIS-tjänsterna.

Det är inte bara Sjöfartsverket använder Kustradionätet, utan Kustbevakningen, StockholmRadio (NMSS) och Försvarsmakten utnyttjar Kustradionätet för sin daglig verksamhet.

Under 2014-2015 satsade Sjöfartsverket drygt 60 miljoner kr på ett nytt kustradiosystem baserat på modern IP-teknologi. Växelsystemet och transmissionen är idag helt digitalt och har alla de fördelar som kommer med det. Övervakning och åtgärder i systemet kan idag göras i större utsträckning utan att behöva besöka de olika radiostationerna.

Stockholmradio/SDJ är Sveriges enda civila kustradiostation och erbjuder service i form av:

  • Uppkoppling av radiosamtal på VHF och MF
  • Kustväderprognoser
  • På begäran repetition av Sjöfartsverkets sjöväderprognoser, kulingvarningar, israpporter & navigationsvarningar
  • Upplysning om broöppningstider, lotsstationer, VHF-kanaler, telefonnummer m.m.
  • Förmedling av observerade felaktigheter i sjökortet (”Ökända Grund”)
  • Förmedling av fiskerapporter, passagerarrapporter (yrkesfartyg) och mycket mer

Mer om VHF-kanaler finns i Ufs A.

På Stockholmradios webbplats finns kartor över trafikkanaler, kanaler som MSI förutom Stockholm Radio sänder på.

Vill du rapportera fel i Kustradionätet eller har andra påpekanden eller frågor så skicka e-post till: kustradio@sjofartsverket.se eller ring på 0771-630000.

Externa Länkar

Dela artikeln