Start > Våra tjänster

Personal på våra lotsbeställningscentraler kan utföra bevakningstjänster. Centralerna är öppna och bemannade 7dagar/24Hr.

Personalen på lotsbeställningscentralerna i Göteborg, Marstrand, Trollhättan, Malmö, Södertälje samt Gävle kan anlitas för bevakningstjänster. Exempel på uppdrag som kan utföras är nattpassning av hamnradio, öppning/stängning av grindar, broöppning, hantering av sluss mm.

Kontakt och pris

Kontakta lotsplaneringschefen i aktuellt område.

Dela artikeln