Start > Våra tjänster > Havsgränser

Sverigekarta med ekonomisk zon

Gräns för ekonomisk zon följer den gräns som överenskommits med våra grannländer längs de sträckor där sjöterritoriets gräns i havet inte når ut till densamma.

Ladda ner gräns för ekonomisk zon i shape-format

För att använda filerna behöver du en GIS-programvara som klarar formatet Shape. Innehåller även en kommaseparerad text-fil med gränspunkterna.

Användningen av gränserna regleras av CC BY-ND 2.5SE(https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/se/)

Attributbeskrivning av shape-filer

Följande attribut finns i punkt shape-filen:

 1. Löpnummer - Löpnummer för ekonomiska zonen (EZ).
 2. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken.
 3. Löpnr_dels - Löpnummer för punkter (EZ) för respektive delsträcka.
 4. Löpnr_EZ - Löpnummer för signifikanta punkter på den ekonomiska zonens yttre avgränsningslinje.
 5. Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader.
 6. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer:
  • brytpunkt som avtalats med annan stat (EZ), och
  • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje eller på en loxodrom mellan två brytpunkter (MP).
  • skärningspunkt med den angränsande zonens avgränsningslinjer (AZ),
 7. Punktnamn - Namn i de fall sådant förekommer (gäller avtalade punkter på riksgräns).
 8. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
 9. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat.

Följande attribut finns i linje shape-filen:

 1. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken.
 2. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Dela artikeln