Start > Våra tjänster
Isbrytaren Ymer bryter is i Bottenviken

Fartyg lämpade för vintersjöfart erhåller isbrytarassistans i svenska kustfarvatten och på sjövägarna mellan öppet vatten till havs och farvatten som är skyddade för havsis, drivis, packis eller liknande ishinder.

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan hållas öppet året runt. Vi bryter is i farlederna och assisterar fartyg som har problem att komma fram. Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera dem.

Information om isläget

Fartyg som ska till en hamn där det råder restriktioner på grund av isläget måste rapportera till Sjöfartsverket.
Information om isläget kan fås via VHF med anrop Ice Info, alternativt telefon 010 - 492 76 00 eller e-post: iceinfo@sjofartsverket.se.

Kontakt

Isbrytarledningen nås via telefon 0771-63 25 25 eller e-post opc@sjofartsverket.se

Dela artikeln