Start > Våra tjänster

Som ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige har Sjöfartsverket utbildat sjöräddare i över 30 år. Utbildningarna är sedan 2014 indelade i ett system bestående av tre nivåer: Basic-SAR, Advanced-SAR och SAR-OSC.

Utbildningarna riktar sig till besättning i sjö- och flygräddningsenheter, från Sjöfartsverket eller någon av våra samverkansorganisationer som Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten med flera.

Arkö Kursgård blir Arkö Sjö- och Flygräddningsskola

Sedan den 1 januari 2020 har Sjöfartsverket valt att avsluta konferensverksamheten men utbildningar inom Sjö- och flygräddning kommer även fortsätta att bedrivas på Arkö, nu under namnet Arkö Sjö- och flygräddningsskola. En översyn över var verksamheten mest effektivt ska bedrivas på lång sikt pågår.

Basic-SAR

Grundläggande sjö– och flygräddningsutbildning i metoder och handhavande av utrustning för efterforskning och räddning.

Kursen är utvecklad av Sjöfartsverket i samarbete med de större aktörerna inom svensk sjö– och flygräddning. I första hand avsedd för besättning på sjögående sjöräddningsenheter. Kursen består av en gemensam webbaserad introduktion och en tre till fem dagar lång utbildning som arrangeras av Sjöfartsverket på Arkö Sjö-och flygräddningsskola och av flera samverkanspartners. Kontakta den utbildningsansvarige i din organisation för mer information.

Förkunskaper: Basic-Safety eller motsvarande egensäkerhetsutbildning.

Advanced SAR

Utbildning i samverkan, kommunikation och samordning av mindre räddningsinsatser, för till exempel befälhavare på räddningsenheter.

Omfattar "entry-level" av IMO Model Course 3.15 "On Scene Co-ordinator"

Fem dagars (må-fr) praktisk och teoretisk utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket på Arkö Sjö-och flygräddningsskola.

Förkunskaper för sjögående personal: Basic-SAR, ROC/SRC samt FB VIII

SAR-OSC

Utbildning till On-Scene Coordinator för erfaren sjöräddningspersonal och befäl på till exempel passagerarfartyg.

Internationell samverkan, kommunikation, stress, delegering och "team-management". Samordning (coordination) av större räddningsinsatser.

Omfattar "advanced-level" av IMO Model Course 3.15 "On Scene Co-ordinator"

Fem dagars (må-fr) utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket i samarbete med Chalmers i Sjöfartsverkets simulatorcentrum, Lindholmen Göteborg.

Förkunskaper för SAR personal: Advanced-SAR

Intresseanmälan

För mer information eller frågor kontakta kursansvarig: SAR-Utbildning@sjofartsverket.se. Intresseanmälan till någon av kurserna görs via din organisations kontaktperson / utbildningsansvarige.

Fördelning av platser sker två gånger per år och utgår från Sjöfartsverkets samlade behov av utbildad personal med hänsyn till organisation, tillgänglighet och geografi.

Observera att platser bara erbjuds till myndigheter/organisationer etc. som ingår i sjö- och flygräddningsorganisationen, inte till privatpersoner.


Sista anmälningsdag till höstens Basic- och Advanced.SAR: 2021-02-08

Kurstillfällen 2021

Vårens kurser

 

Höstens kurser

v.12

v.15

v.16

v.17

v.20

v.21

v.22

Advanced-MIRG

Basic-SAR

Basic-MIRG

Basic-SAR

Advanced-SAR

Basic-MIRG

Advanced-SAR

 

Advanced-SAR

Advanced-SAR

Advanced-SAR

Basic-SAR

Basic-SAR

Basic-SAR

SAR-OSC (Göteborg)

I viss utsträckning redovisas också våra samverkanspartners kurser i Basic-SAR ovan, för information om dessa, kontakta respektive organisation.