Start > Våra tjänster
Bilder från Sjömansservice olika verksamheter

En aktiv och meningsfull fritid

Sjömansservice arbetar i stort för att främja social hållbarhet och verkar i enlighet med ILO-konventionen MLC 2006 (Maritime Labour Covention 2006), som undertecknats av den svenska staten. På våra rekreationsanläggningar – sjömansklubbarna – erbjuder vi lättillgängliga kommunikationsmöjligheter, anordnar friskvårdsaktiviteter och kan underlätta iland med service som valutaväxling och transporter. Dessa anläggningar finns i Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping och vi har även en representant i världshamnen Antwerpen. Viss service finns också i hamnarna Halmstad, Falkenberg, Varberg, Helsingborg, Landskrona, Oxelösund och Gävle, genom samarbeten med hamnar och sjömanskyrkor.

För att bidra till hälsan ombord kan vi, förutom att anordna och uppmuntra till idrottande, t.ex. via vår Motionscentral, även tillhandahålla nya böcker via Sjömansbiblioteket. Att arbeta ombord på fartyg innebär vissa inskränkningar i vardagen som man kanske inte tänker på. Bland annat går man miste om kulturutbudet som finns i land.

Sjöfartsverket erbjuder rederier att prenumerera på filmpaket med aktuella dvd-filmer och den dagliga nyhetsbulletinen SAX-presset.

Kontakt

Kontakta Jimmy Eriksson, Sjömanservice, via e-post till sjomansmedia@sjofartsverket.se för abonnemangsfrågor och prisuppgifter på medietjänsterna.

Kontakt

UserPhoto

Jimmy Eriksson
Tel: +46104784705
jimmy.eriksson@sjofartsverket.se

Dela artikeln