Start > Våra tjänster
Trafikflödeskarta

Information från de svenska basstationerna kan görs tillgänglig via nätet i realtid. Dataströmmens innehåll kan skräddarsys efter olika behov. Geografisk filtrering ger dig data från fartyg inom ett definierat område, medan ID filtrering ger dig information från utvalda fartyg.

Fördelar med strömmad AIS-data

AIS ger mer än en geografisk position: du får bl.a. även information om fartygens identitet, storlek, kurs och fart. Du kan också lagra data och över tid kan du få en samlad bild av trafiken i ett visst område. Vår AIS-tjänst ger dig möjlighet att presentera informationen i valfritt system med lämpligt kartunderlag. När du abonnerar på Sjöfartsverkets AIS-tjänst får du tillgång till data, inte bara en bild, som du kan lagra och vidarebehandla för olika ändamål. Vi tillhandahåller data i realtid och med en hög uppdateringshastighet.

Lättåtkomligt

Uppkoppling mot Sjöfartsverkets AIS-server sker med användarnamn och lösenord som tilldelas efter tecknande av avtal.

Teckna abonemanget

Beställ direkt via länk på denna sida.

Kontakt: ais-kontoadministrator@sjofartsverket.se