Start > Våra tjänster

ViVa ger dig information om väder, vind och vatten just nu. Sjöfartsverket och SMHI har över 100 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindhastighet, vindriktning, vattenstånd, vattenström, vattentemperatur, vattnets salthalt och densitet, lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur och sikt.

Varje station har, utifrån handelssjöfartens behov, en specifik uppsättning av sensorer och det varierar därför vilka parametrar, av de ovan nämnda, som mäts på respektive plats.

 
Så kan du använda ViVa

Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på mer om förutsättningarna på olika platser längs en planerad rutt. Sjöfartsverket ansvarar inte för att alla uppgifter är korrekta. Den som trafikerar ett visst område ansvarar för att göra en bedömning av rådande väder- och vattenförhållanden.

Inom ViVa presenteras ett flertal olika värden såsom olika nivåer av strömmar och salthalt, densitet, vattentemperatur, vattenstånd och vind. Varje station har sin egen uppsättning.

ViVa webben

Du får åtkomst till ViVa gratis på Sjöfartsverkets webbplats:

> ViVa på webben

Välj därefter fliken ”Katalog och Lager” i vänsterkanten och klicka på ”ViVa - Vind- och vattenståndsinformation”, då presenteras alla tillgängliga stationer på kartan.  Vid markering av en station så presenteras till höger om kartan den information som finns tillgängligt för just den stationen. Här finns även länk till ViVa-display som visar informationen i en ”instrumentliknande” layout som uppdateras automatiskt var 30e sekund.

ViVa i mobilen

> Film om ViVa-appen på Facebook

ViVa finns också som en applikation för mobiltelefonen. Appen öppnas som default i en kartvy men uppe i vänster hörn finns  möjlighet att välja från en lista av stationer. Vid val av station i listan öppnas en stationsvy som innehåller alla mätningar som genomförs just på den stationen. Man kan även lägga upp sina Favoriter för en snabbare översikt.

I appens kartvy öppnas som standard med presentation av medelvind (vindhastighet och riktning). Genom att öppna ”Medelvind (m/s)” som visas i nedre delen av appens fönster finns möjlighet att välja ett temporärt alternativ (byvind, vattenstånd, vattentemperatur). Väljer man t.ex. vattenstånd så presenteras alla stationer på kartan där vattenståndsmätningar genomförs tillsammans med ett värde.

I appens kartbaserade gränssnitt presenteras som tidigare nämnts endast medelvind men genom att markera stationen så öppnas en stationsvy som innehåller en presentation av alla mätningar som finns tillgänglig för just den stationen. Detta gäller även när man valt ett temporärt alternativ.

Du hittar ViVa-applikationen där övriga appar finns för iOS och Android. Sök på "ViVa" så dyker appen upp.

> ViVa för iOS

> ViVa för Android

Mer om ViVa

ViVa-data kan även tas emot via AIS om mottagande enhet har stöd för dessa meddelanden.

Nya mätningar sker kontinuerligt på stationerna med korta intervall, oftast varje minut, men de kartbaserade användargränssnitten (appen och webben) uppdateras inte automatiskt med nya mätvärden. Uppdatering av användargränssnitten initieras alltså av användaren främst genom att nyttja den runda pilsymbolen som finns uppe till höger i ViVa appen eller i webbläsarens adressfält.

Sjöfartsverket tillhandahåller inte något öppet gränssnitt (API ) för ViVa-informationen utan den presenteras via kartvisaren på > ViVa på webben eller via ViVa-apparna. Stationsnät och användargränssnitt inklusive ViVa-apparna har finansierats via avgifter från handelssjöfarten som är dess primära brukare. Vissa historiska data för enskilda platser kan hämtas från SMHI som öppna data. Förvaltning av stationsnätet sker till viss del i samverkan med SMHI i syfte att uppnå bästa möjliga nytta och tillförlitlighet för alla användare.

Referensnivå Vattenstånd

För stationer som redovisar havsvattenstånd har användaren alternativet att välja referensnivå för innehavande års medelvattenyta (MVY) eller nollan i höjdsystemet RH 2000. Referensen anges för varje station under uppmätt vattenstånd. Var observant på vilken referensnivå sjökortet har som ni använder.

Förändring av referensnivå MVY/RH 2000 genomförs i:

Appen genom att i kartvyn markera ”kugghjulet” i överkanten och ändra inställningar.

Webbsidan genom att i respektive station gå till ViVa Display och ändra i Meny/Övrigt.

Vattenståndet i Mälaren,  Vänern och Göta Älv refererar till referensnivån i respektive sjökort (avser vattenstånd för insjövatten).

Data över vattenståndet på varje enskild station från senaste dygnet kan visas via respektive ViVa-display i diagramform genom att klicka på vattenståndsrutan. I webbversionens display klickar man på vattenstånd och väljer historik i menyn.

Vindinformation

Medelvind visas direkt i det kartbaserade gränssnittet med en ”vindflagga” intill mätstationens symbol. Medelvinden uppdateras generellt var 30:e sekund men undantag finns.. Kartans vindflagga pekar från det håll vinden blåser och strecken på pilarna visar vindhastigheten. Halvstreck = 2,5 m/s, helstreck = 5 m/s, fylld trekant = 25 m/s. När flera streck står vid sidan av varandra, skall du summera hastigheterna.

Vindinformationen visas även i ViVa-display. Vindriktning visas både grafiskt och med versaler enligt följande: N = nordlig, S = sydlig, O = ostlig, V = västlig, NO = nordostlig, NV = nordvästlig, SO = sydostlig, respektive SV = sydvästlig.

Vindriktning för medelvind och byvind redovisas även med siffror i grader (°). Vindhastighet redovisas i meter per sekund (m/s).

Medelvind baseras på medelvärdet av data under en tidsperiod av 10 minuter.

Byvind baseras på maxvärdet av data under en tidsperiod av 10 minuter.

När en station är invald så får man upp informationen i tabellform genom att markera ikonen för Byvind eller Medelvind.

 

Vattentemperatur

Vattentemperatur mäts på cirka två meters djup och redovisas i grader Celsius. För vissa stationer på västkusten mäts vattentemperaturen vid ytan och botten.

Vattenström

Vattenström mäts på några platser och hastigheten redovisas i knop och kursen (riktningen) i grader (°).

Lufttryck

Lufttryck redovisas i mbar=hPa.

Luftfuktighet

Relativ luftfuktighet mäts och redovisas i %.

Vattnets salthalt

Salthalten mäts vid ytan och botten(2 och 8 meters djup) och redovisas i promille (‰) för stationen Flinten 7 i Öresund.

Vattnets densitet

Vattnets densitet vid ytan och bottnen (2 respektive 8 meters djup) mäts och redovisas i kg/m3 för stationen Flinten 7 i Öresund.

ViVa Pro - Ny funktion för att visa information från flera stationer

I senaste releasen av ViVa finns det en ny funktion som innebär att man som användare kan lägga upp favorit observationer för presentation på en skärm.

 

Så här gör man för att lägga till en observation i ViVa Pro

När du vill att den normala display vyn ska visas så klicka på ViVa Pro.

Radera invalda observationer gör du genom att välja Radera allt längst ned i menyn.

Fungerar inte din favoritstation?

Med hjälp av vår karttjänst på Sjöfartsverkets webbplats kan du se om någon ViVa-station, fyr eller annan nautiskt hjälpmedel är felanmäld. Klicka på Felanmälda sjösäkerhetsanordningar och leta dig fram till ditt område. Om funktionen inte är felanmäld så använd möjligheten att rapportera via http://www.sjofartsverket.se/sv/Snabblankar/Kontakta-oss/Rapportera-faror--fel/

Kontakt

Har du frågor kring ViVa? Kontakta oss på info@sjofartsverket.se