ONLINEVERSIONLINK
logo
2018-04-24 | PUBLICERAT AV SJÖFARTSVERKET

Sjöfartsverket föreslår förstärkning av anslagen

Sjöfartsverket har i sin anslagsframställan lagt fram förslag om förstärkning av anslagen för att myndigheten utan att höja avgifterna ska kunna finansiera en ny isbrytargeneration samtidigt som handelssjöfarten slutar subventionera övrig trafik. Läs mer om Sjöfartsverkets anslagsframställan och treårsplan i nyhetsbrevet.

I nyhetsbrevet kan du också läsa om att HELCOM identifierar e-navigation genom Sea Traffic Management som ett viktigt verktyg för att ytterligare minska risken för olyckor till sjöss.

Vad tycker du om nyhetsbrevet? Mejla åsikter och synpunkter till info@sjofartsverket.se

Anmäl dig som prenumerant.

Tobias Fälth
Redaktör

NYHETER FRÅN SJÖFARTSVERKET

rope
Nyhetsbild

Engagerade röster på Sjöfartsverkets branschråd

> Läs mer

Sjöfartsverkets anslagsframställan och treårsplan

> Läs mer
Nyhetsbild

Fakta om båtlivet i Sverige

> Läs mer

Överprövning av projektet Malmporten avgjord

> Läs mer
Nyhetsbild

Östersjön blir världsledande inom e-navigation genom ny HELCOM-rekommendation för Sea Traffic Management

> Läs mer

Sjöfartsverkets Hållbarhetsrapport 2017

> Läs mer
DEACTIVATIONLINK

Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping | Tel: 0771-63 00 00 | Fax: 011-10 19 49

rope