ONLINEVERSIONLINK
logo
2019-09-25 | PUBLICERAT AV SJÖFARTSVERKET

Idag firar vi sjöfarten!

Idag är det Världssjöfartens dag och det finns anledning att fira. Sjöfarten har vind i seglen. Mer gods ska framöver skeppas på köl istället för på vägarna och orsaken är enkel. På sjön finns ingen kapacitetsbrist och sjöfarten är ett energieffektivt transportslag.

Tack vare sjöfarten har vi en välutvecklad handel, globalisering och ekonomisk utveckling. Att vi nu har över 100 svenskflaggade fartyg ger hela Sverige bättre möjligheter till klimatsmarta transporter, fler sjöjobb och ökad tillväxt.

I det handlingsprogram för mer sjöfart som regeringen antagit och som leds av Trafikverket bidrar vi på Sjöfartsverket som sjöfartens expertmyndighet i flera delar. Bland annat genom att skapa förutsättningar för ökad trafik med större fartyg på Vänern och Mälaren.

Ökade godstransporter kräver nya hållbara logistikupplägg så att transportsektorn kan minska sina utsläpp. Då är sjöfarten en del av lösningen och det gör sjöfarten till en framtidsbransch.

Läs mer om sjöfartens utmaningar i nyhetsbrevet och i det senaste numret av Sjörapporten.

Vad tycker du om nyhetsbrevet? Mejla åsikter och synpunkter till info@sjofartsverket.se

Anmäl dig som prenumerant

Tobias Fälth
Ansvarig för samhällskontakter

rope
Nyhetsbild

Fokus på snabb flytt från väg till vatten

> Läs mer
Nyhetsbild

Kronprinsessan Victoria namngav Sveriges nya forskningsfartyg

> Läs mer

Ny fas för Sea Traffic Management

> Läs mer
Nyhetsbild

Oden tillbaka från outforskat vatten

> Läs mer

Mikael Renz får ordförandepost i IMO

> Läs mer
DEACTIVATIONLINK

Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping | Tel: 0771-63 00 00 | Fax: 011-10 19 49

rope