ONLINEVERSIONLINK
logo
2018-10-31 | PUBLICERAT AV SJÖFARTSVERKET

"Vi har effektiviserat för en miljard kronor"

Handelssjöfarten bekostar i mycket hög grad sin egen infrastruktur genom lots- och farledsavgifter. Under lång tid avstod Sjöfartsverket från avgiftshöjningar, men för att bibehålla den servicenivå som handelssjöfarten efterfrågar föreslås ny en höjning av avgifterna.  

-Vi arbetar samtidigt med att effektivisera och utveckla verksamheten efter kundernas och samhällets behov. De senaste tio åren har vi effektiviserat för en miljard kronor och de kommande tio åren ska vi effektivisera för ytterligare en miljard kronor. Sjöfartsverket bedriver också världsledande forskning inom digitalisering av sjöfarten och som i huvudsak inte bekostas av handelssjöfarten, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Läs mer om förslaget till nya föreskrifter för farleds- och lotsavgifter i nyhetsbrevet.

Vad tycker du om nyhetsbrevet? Mejla åsikter och synpunkter till info@sjofartsverket.se

Anmäl dig som prenumerant

Tobias Fälth
Redaktör

NYHETER FRÅN SJÖFARTSVERKET

rope
Nyhetsbild

Fartyg kolliderade med fyr

> Läs mer

Nya föreskrifter för farleds- och lotsavgifter

> Läs mer
Nyhetsbild

Miljöfarliga vrak ska saneras

> Läs mer

Inga förändringar av Sjöfartsverkets miljöincitament

> Läs mer
Nyhetsbild

846 fall av sjöräddning under maj – augusti 2018

> Läs mer

Västerviks kommun tar över Spårö båk

> Läs mer

Lågt vattenstånd i Vänern orsakar sänkt djupgående

> Läs mer
DEACTIVATIONLINK

Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping | Tel: 0771-63 00 00 | Fax: 011-10 19 49

rope