ONLINEVERSIONLINK
logo
2018-09-28 | PUBLICERAT AV SJÖFARTSVERKET

Fokus på hållbart i nya numret av tidningen Sjörapporten

Tar vi inte hand om våra fartyg, sjösäkerhetsanordningar och oss själva kontinuerligt kan det bli kostsamt både nu och i framtiden. Temat i oktobernumret av Sjörapporten är hållbart och vi tittar närmare på underhåll.

I nyhetsbrevet kan du också läsa om isbrytaren Oden som avslutat årets forskningsexpedition och projektet SamSAR som ska bidra till att Sverige blir bättre på att ta hand om skadade och sjuka personer som befinner sig i oländig miljö.

Vad tycker du om nyhetsbrevet? Mejla åsikter och synpunkter till info@sjofartsverket.se

Anmäl dig som prenumerant

Tobias Fälth
Redaktör

NYHETER FRÅN SJÖFARTSVERKET

rope
Nyhetsbild

Oden har fullgjort sitt uppdrag

> Läs mer

SamSAR för minskat lidande och fler räddade liv

> Läs mer
Nyhetsbild

Regeringen tackar Sjöfartsverket för insatserna i samband med skogsbränderna

> Läs mer
Nyhetsbild

Brandbekämpning med äldre helikoptrar möjlig – men med inverkan på nuvarande beredskapsförmåga

> Läs mer

Bogserade fartyg i säkerhet

> Läs mer
DEACTIVATIONLINK

Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping | Tel: 0771-63 00 00 | Fax: 011-10 19 49

rope