FACEBOOK

2019-06-26

Facebookbild

Vet du vad en VTS-operatör gör? ?? De ger information till befälhavaren på fartyget för att underlätta anlöpet in till hamn på ett tryggt och säkert sätt. Johan är en av våra VTS-operatörer i Göteborg och vet om att det är viktigt att kunna ha många bollar i luften samtidigt. Det kan vara upp emot 20 fartyg i området samtidigt, så det gäller att som VTS-operatör ligga steget före ??? Vill du också jobba med sjöfart, precis som Johan? Klicka dig in på vår hemsida för att läsa mer, eller varför inte besöka Sjöfartskonvojen när vi tar oss fram längst Sveriges kust i sommar! #sverigesvackrastearbetsplats #sjöfartsverket #sjöfartskonvojen http://www.sjofartsverket.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/