Start > Om oss > Rapporter & remissvar
Miljöledningssystem
Senast ändrad: 2000-12-21 Storlek: 145 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2000-12-19 Storlek: 13 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-12-15 Storlek: 36 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-11-24 Storlek: 21 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar
Senast ändrad: 2000-11-17 Storlek: 13 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-11-10 Storlek: 3 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-11-09 Storlek: 13 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-11-07 Storlek: 19 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande över Statskontorets rapport
Senast ändrad: 2000-10-26 Storlek: 26 Kb  
Sjöfartsverkets redovisning
Senast ändrad: 2000-10-24 Storlek: 37 Kb  
Sjöfartsverket begränsar sitt yttrande till de delar som ligger inom myndighetens sektorsansvar och rör avsnitten Vattenmiljön och Natur-och kulturmiljön. Verket ställer sig i huvudsak bakom de bedömningar och delar av de förslag som Miljövårdsberedningen lämnat i betänkandet om Levande skärgård - Utvärdering av de regionala miljö- och hushållningsprogrammen (SOU 2000:67).
Senast ändrad: 2000-10-19 Storlek: 12 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande över delbetänkandet
Senast ändrad: 2000-10-13 Storlek: 22 Kb  
SOU 2000:52
Senast ändrad: 2000-10-12 Storlek: 36 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-10-09 Storlek: 10 Kb  
Sjöfartsverkets underlag
Senast ändrad: 2000-10-02 Storlek: 426 Kb  
Säkerhetsvärdering fartyg
Senast ändrad: 2000-09-28 Storlek: 1 Mb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-09-26 Storlek: 20 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2000-08-29 Storlek: 13 Kb  
SOU 2000:21
Senast ändrad: 2000-08-24 Storlek: 14 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-08-24 Storlek: 15 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-08-16 Storlek: 17 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-08-16 Storlek: 23 Kb  
Sjöfartsinspektionens tillsyn
Senast ändrad: 2000-08-11 Storlek: 21 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-08-03 Storlek: 3 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2000-07-12 Storlek: 12 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2000-07-11 Storlek: 6 Kb  
Arbetsgång vid säkerhetsvärdering
Senast ändrad: 2000-06-30 Storlek: 348 Kb  
Ds 2000:31
Senast ändrad: 2000-06-29 Storlek: 4 Kb  
Rikstrafiken och Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2000-06-28 Storlek: 1 Mb  
Sjöfartsverkets svar på regeringens uppdraget
Senast ändrad: 2000-06-05 Storlek: 3 Mb  
Slutrapport
Senast ändrad: 2000-06-01 Storlek: 1 Mb  
Förslag till översyn av sjöfartens riksintressen
Senast ändrad: 2000-05-30 Storlek: 30 Kb  
Övning av samordning av insatser vid dykolycka
Senast ändrad: 2000-04-17 Storlek: 308 Kb  
Miljörapport 1999
Senast ändrad: 2000-03-28 Storlek: 50 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar
Senast ändrad: 2000-03-08 Storlek: 150 Kb  
Yttrande över de sju åtgärder/åtgärdsområden som föreslås i rapporten Implementation of the Baltic Strategy. Reception facilities for waste and the no special fee system
Senast ändrad: 2000-03-02 Storlek: 23 Kb  
Senast ändrad: 2000-02-28 Storlek: 251 Kb  
Sjöfartsverkets underlag
Senast ändrad: 2000-02-22 Storlek: 150 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande över Pyroteknikutredningens betänkande (SOU:1999:128). Sjöfartsverket har inga synpunkter på rubricerat betänkande.
Senast ändrad: 2000-02-04 Storlek: 16 Kb  
Översyn av farledsavgifterna
Senast ändrad: 2000-01-10 Storlek: 541 Kb  
1947-2000
Senast ändrad: 2000-01-01 Storlek: 2 Mb  

Dela artikeln