Start > Om oss > Rapporter & remissvar
Senast ändrad: 2010-03-16 Storlek: 4 Mb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-12-18 Storlek: 89 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-11-30 Storlek: 189 Kb  
Sjöfartsverkets rapport till regeringen
Senast ändrad: 2009-11-26 Storlek: 885 Kb  
Synpunkter från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-11-23 Storlek: 161 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2009-11-04 Storlek: 80 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2009-10-19 Storlek: 79 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-10-19 Storlek: 65 Kb  
Sjöfartsverkets svar på Nord Streams bemötande
Senast ändrad: 2009-10-19 Storlek: 254 Kb  
Rapport från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-10-13 Storlek: 441 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-09-30 Storlek: 152 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-09-30 Storlek: 80 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-09-23 Storlek: 118 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-09-15 Storlek: 97 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-09-15 Storlek: 49 Kb  
Sjötransporter, godsvolymer, fartygsstorlekar, laster och scenarion
Senast ändrad: 2009-08-31 Storlek: 354 Kb  
Översiktlig kunskapssammanställning
Senast ändrad: 2009-08-27 Storlek: 2 Mb  
Samhällsekonomisk bedömning
Senast ändrad: 2009-06-26 Storlek: 109 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar
Senast ändrad: 2009-06-17 Storlek: 271 Kb  
Rapport från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-05-14 Storlek: 3 Mb  
Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-05-06 Storlek: 48 Kb  
Delrapport från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-04-15 Storlek: 448 Kb  
Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-04-14 Storlek: 36 Kb  
Sjöfartens utveckling 2008
Senast ändrad: 2009-04-01 Storlek: 9 Mb  
Samlad effektbedömning
Senast ändrad: 2009-03-15 Storlek: 464 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-02-26 Storlek: 204 Kb  
Treårsplan från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-02-20 Storlek: 243 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-02-19 Storlek: 2 Mb  
Årsredovisning från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-02-19 Storlek: 7 Mb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2009-01-28 Storlek: 43 Kb  
Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2009-01-14 Storlek: 102 Kb  

Dela artikeln