Start > Om oss > Rapporter & remissvar
Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har gemensamt utarbetat förslag kring vissa ansvarsmässiga justeringar mellan myndigheterna.
Senast ändrad: 2011-12-22 Storlek: 146 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2011-11-29 Storlek: 312 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2011-11-15 Storlek: 87 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande över skrivelse från Post- och telestyrelsen.
Senast ändrad: 2011-10-25 Storlek: 88 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2011-10-25 Storlek: 157 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande av departementspromemorian.
Senast ändrad: 2011-10-24 Storlek: 144 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande till Landsbygdsdepartementet.
Senast ändrad: 2011-10-06 Storlek: 45 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket.
Senast ändrad: 2011-10-04 Storlek: 85 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande till Näringsdepartementet angående Remiss av departementspromemorian komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19).
Senast ändrad: 2011-09-26 Storlek: 47 Kb  
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar; KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM (2011) 416 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Yttrande från Sjöfartsverket.
Senast ändrad: 2011-09-19 Storlek: 89 Kb  
Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer för medfinansiering (SOU 2011:49) m.m. - Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2011-09-01 Storlek: 320 Kb  
Miljömålsberedningens delbetänkande "Etappmål i miljömålssystemet", SOU 2011:34 och Naturvårdsverkets reviderade rapport Miljömålen på ny grund, Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 - Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2011-08-24 Storlek: 123 Kb  
Rapportering av uppdag från Sjöfartsverket.
Senast ändrad: 2011-07-01 Storlek: 401 Kb  
Yttrande om utredningen från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2011-06-21 Storlek: 87 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2011-06-17 Storlek: 231 Kb  
Sjöfartens utveckling 2010.
Senast ändrad: 2011-04-01 Storlek: 3 Mb  
Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2011-02-24 Storlek: 587 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2011-02-14 Storlek: 145 Kb  
Vrakrapport. Regeringsuppdrag 2009/4683/TR
Senast ändrad: 2011-01-14 Storlek: 18 Mb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2010-01-13 Storlek: 60 Kb  

Dela artikeln