Start > Om oss > Rapporter & remissvar
Sjöfartsverket fick i början av 2016 i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Trafikverket se över förutsättningarna för inlands- och kustsjöfart.
Senast ändrad: 2016-12-30 Storlek: 996 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2016-11-21 Storlek: 47 Kb  
Myndighet för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet - Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-11-16 Storlek: 179 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-11-11 Storlek: 87 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-11-07 Storlek: 126 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2016-11-07 Storlek: 41 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2016-10-21 Storlek: 82 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2016-10-21 Storlek: 194 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2016-10-17 Storlek: 126 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2016-09-26 Storlek: 42 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2016-09-26 Storlek: 52 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-08-22 Storlek: 57 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-07-05 Storlek: 36 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-07-05 Storlek: 37 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-07-04 Storlek: 5 Mb  
Redovisning av förslag tillsammans med SGU angående ansvarsfördelningen och samverkan mellan myndigheterna rörande insamling, förvaltning och tillhandahållande av havsrelaterade data. Uppdrag 3 i Sjöfartsverkets regleringsbrev för budgetåret 2016.
Senast ändrad: 2016-06-07 Storlek: 419 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2016-05-20 Storlek: 38 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-04-28 Storlek: 33 Kb  
Sjöfartsverkets svar - N2015/08830/FÖF
Senast ändrad: 2016-04-18 Storlek: 171 Kb  
Sjöfartsverkets redogörelse
Senast ändrad: 2016-03-30 Storlek: 1 Mb  
Sjöfartsverkets remissvar
Senast ändrad: 2016-03-15 Storlek: 30 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-02-26 Storlek: 263 Kb  
Rapport från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-02-26 Storlek: 4 Mb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-02-26 Storlek: 44 Kb  
Redovisning från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-02-22 Storlek: 135 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2016-02-15 Storlek: 67 Kb  
Sjöfartsverkets delredovisning
Senast ändrad: 2016-02-10 Storlek: 1 Mb  
Sjöfartsverkets remissyttrande Ju2015/09541/L3
Senast ändrad: 2016-01-25 Storlek: 43 Kb  
Sjöfartsverkets synpunkter på betänkande
Senast ändrad: 2016-01-25 Storlek: 52 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket N2015/08127/MRT
Senast ändrad: 2016-01-19 Storlek: 87 Kb  

Dela artikeln