Start > Press

Framsida på fakta om båtlivet i sverige 2017

Foto: Båtbranschens riksförbund

Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong.

Sverige har, med några av världens största skärgårdar och med många sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. En levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, ger utmärkta förutsättningar. Att vi också har ett fritt handredskapsfiske längs våra kuster och i de stora sjöarna ger ytterligare värde för båtlivet.

I publikationen, Fakta om båtlivet, finns intressanta fakta för den båtintresserade som sträcker sig brett mellan sjösäkerhetsstatistik till upplevelsestatistik och redovisning av drivmedelsskatt.

Fakta om båtlivet är en årlig publikation avsedd att ge faktaunderlag så att offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer kan planera och fatta beslut om svenskt båtliv på riktiga grunder. Sjöfartsverket har bidragit med statistik och fakta tillsammans med andra myndigheter.

Publikationen finns att ladda ner i högerkolumnen.

Dela artikeln