Start > Press

Lastfartyget Regal Star som går mellan Estland och Sverige kolliderade under tisdagen med fyren Remmargrund. Fartyget drabbades av en blackout och drev in i fyren som nu är ur funktion.

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, fick under tisdagen in ett larm från Regal star som hade fått stopp i maskin och drivit på fyren Remmargrund utanför Kapellskär. Fartyget hade 38 personer ombord. Ingen skadades och inget läckage från fartyget identifierades.

Regal Star ankrade bredvid fyren för att invänta bogserbåt och under tisdagskvällen bogserades fartyget in till Kapellskär. Fyrens ska återställas så snart som möjligt och dess fundament är fortfarande stabilt. Tills vidare kommer fyren att ersättas av en vrakboj alternativt en lykta på det befintliga fundamentet.

Sjöräddningssällskapets båt Rsq Stenhammar och Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 120 var tidigt på plats i väntan på att bogserbåten skulle koppla fartyget. Under eftermiddagen var även Kustbevakningen på plats med sitt fartyg KBV 315.

En navigationsvarning har utfärdats på grund av att fyren är ur funktion:

SVENSK NAV VARN 199/18NORRA ÖSTERSJÖN. TJÄRVEN S LEDFYR 'REMMARGRUND' REFLEKTOR SAKNAS, RACON UR FUNKTION, MISSVISANDE SIGNAL, HINDER FÖR SJÖFARTEN, SLOCKNAD PSN 59-45.52N 019-19.00E.

>Aktuella navigationsvarningar

Dela artikeln