Start > Press

Foto: Sjöfartsverket

Uppdaterad torsdag 23 mars kl. 8.00.

Fartyget Sternö som grundstötte i Göta älv den 24 februari är nu bärgat. Trafiken på Göta älv fortgår som innan haveriet.

Sternö

Sternö bogserades under onsdagen från slussen i Lilla Edet till kaj i Göteborg. Bogseringen gick enligt plan.

Sternö drabbades av någon form av störning i manövreringen och gick på grund natten mot fredag den 24 februari. Det har sedan dess legat med slagsida vid slussen i Lilla Edet. Tidigare under veckan rätades Sternö upp och inspekterades av Transportstyrelsen.

Skagern

Fartyget Skagern som på morgonen den 9 mars drabbades av tekniska problem ombord och grundstötte mot uppgrundningen i den sydöstra delen av farleden i Göta älv, drygt 2 NM/4 km sydväst om slussarna i Trollhättan, drogs av grundet på onsdagen den 15 mars. På morgonen den 17 mars lämnade hon Göta älv och gick till varv i Falkenberg. Inga utsläpp från fartyget har noterats.

Göta älv öppen för trafik

Mer information om öppningstider för broar och kanaler finns här:

http://sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/

Sternös last läktras över till lastrummet på annat fartyg. Foto: Sjöfartsverket

Delar av Skagerns last läktras över till pråm. Foto: Sjöfartsverket

Skagern vid kaj i Trollhättan efter att ha dragits loss från grundet. Foto: Sjöfartsverket

Dokument

Dela artikeln