Start > Press

Foto: Sjöfartsverket

Uppdaterad onsdag 22 mars kl. 8.00.

Arbetet med att bärga fartyget Sternö som grundstött i Göta älv pågår. Fartyget kommer under onsdagen att bogseras till kaj i Göteborg. 

Sternö

Bärgningsarbetet med Sternö pågår. Sedan fartyget pumpats ur och rätats till några graders slagsida bogserades det under måndagseftermiddagen till kajen söder om slussen i Lilla Edet. Under tisdagen inspekterades fartyget av Transportstyrelsen och under onsdagen bogseras fartyget till kaj i Göteborg.

Sternö drabbades av någon form av störning i manövreringen och gick på grund natten mot fredag den 24 februari. Sedan dess ligger det med slagsida vid ett ledverk norr om slussen i Lilla Edet.

Skagern

Fartyget Skagern som på morgonen den 9 mars drabbades av tekniska problem ombord och grundstötte mot uppgrundningen i den sydöstra delen av farleden i Göta älv, drygt 2 NM/4 km sydväst om slussarna i Trollhättan, drogs av grundet på onsdagen den 15 mars. På morgonen den 17 mars lämnade hon Göta älv och gick till varv i Falkenberg. Inga utsläpp från fartyget har noterats.

Göta älv öppen för trafik

Farleden på Göta älv förbi brobygget i Göteborg öppnade för trafik kl. 8.00 fredag 17 mars. Stoppet har varit planerat sedan länge och har berott på anläggningsarbeten för ny bro över Göta älv i Göteborg.

Mer information om öppningstider för broar och kanaler finns här:

http://sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/

Sternös last läktras över till lastrummet på annat fartyg. Foto: Sjöfartsverket

Delar av Skagerns last läktras över till pråm. Foto: Sjöfartsverket

Skagern vid kaj i Trollhättan efter att ha dragits loss från grundet. Foto: Sjöfartsverket

Dokument

Dela artikeln