Start > Press

När Sverige brann som värst brann det på minst ett 30-tal platser samtidigt. En av sjö- och flygärddningscentralen, JRCC:s flygräddningsledare, Christer Ekeroth gjorde några tuffa dygn i Myndigheten för samhällskydd, MSB:s flygcell för att stötta de flygande enheterna.

Semestern är slut och Christer Ekeroth ska tillbaka till jobbet som flygräddningsledare på Sjöfartsverkets flygräddningscentral JRCC i Göteborg. Men frågan från chefen om han vill hjälpa till med brandbekämpningen förde honom i stället till Karlstad.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ledningscentral i Karlstad och i Stockholm.

Christer tillhörde insatsorganisationen och den enhet på fem personer som kallas för flygcellen.

Länk: "MSB:s flygcell fördelar flygresurser till släckningsarbetet" MSB

- Vi arbetade med bränder över hela Sverige, säger Christer. När det exempelvis brann som värst i Kårböle och Trängslet fick de flygande enheterna uppdrag från oss vad de skulle fokusera på.

Mitt i den röran började det också brinna i Dalsland och då var det Christer och de andra i flygcellen som såg till att öppna flygplatser och fixade att det fanns platser att tanka på.

Arbetet innebar väldigt långa arbetspass, under en veckas tid jobbade han från klockan sju på morgonen till 23 på kvällen och hann ändå inte äta lunch.

- Det var jobbigt men också roligt. Det känns som om MSB uppskattade vår kompetens, som jag inte tror finns någon annanstans i Sverige. Vi är vana att dagligen samverka med alla typer av räddningstjänster och kan dessutom både helikoptrar och flyg samt att vi känner till alla flygplatser.

- Jag hade med mig en laptop med vårt system NILS vilket vi hade mycket stor nytta av.

NILS är det ärendehanteringssystem som JRCC använder för att koordinera insatserna vid sjö- och flygräddning.

- Egentligen var det inte så stor skillnad på det jag gör normalt vid flygräddning, men här var så många enheter inblandade. Jag gjorde mitt bästa för att skicka grejer och resurser åt rätt håll, säger han.

Christer Ekeroth jobbade en vecka med stöd till brandbekämpningen.

- Efter några dagar förändrades läget och vi blev mer operativa och beslutsvägarna kortades ner. Det berodde på att risken för brandspridning ökade, väderprognosen gav mer vind och det blev viktigt att snabbt släcka alla nya eldar.

Något som Christer Ekeroth tror har betytt mycket är att de som jobbade på MSB:s ringde upp räddningsledarna och erbjöd helikopterstöd redan på ett tidigt stadium.

- Så gick det till på Björkö också och det var nog det som gjorde att det gick att få kontroll på den branden.

Christer Ekeroth säger att han lärt sig mycket om MSB:s organisation. Han tycker att arbetet fungerat väldigt bra när det väl kom igång. Att Kustbevakningens flygplan hjälpte till från luften med flygsamordning bedömer han ha varit av stor betydelse då det medförde att helikoptrarna kunde ligga på låg höjd hela tiden.

Dela artikeln