Start > Press

Ymer på väg för att asstistera ett fartyg i Bottenviken. Foto: Sjöfartsverket

I norra Bottenviken har endast de största och starkaste isbrytarna kunna manövrera och assistera fartyg under säsongen. De svåra förhållandena beror på ovanligt mycket hårda sydliga vindar som gjort att istäcket skjutits ihop till svårforcerade vallområden.

- De envist hårda vindarna från syd har pressat samman isen och skapat mycket besvärliga områden med hopskjuten is och isvallar runt inloppen till hamnarna i nordöstra Bottenviken, säger Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket.

Den senaste tidens vindar från norr har dock fördelat ut isen över hela Bottenviken och norra Bottenhavet som nu är istäckta och det är troligt att vi nu kan ha passerat maximal isutbredning för denna säsong.

- Tidigare i vinter har vi oftast assisterat fartyg i anslutning till inloppen och i övrigt kunnat dirigera och övervaka trafiken. Men nu krävs mer generellt att isbrytarna behöver assistera över hela området, säger Tomas Årnell.

Prognosen framöver pekar mot en återgång till ett mildare väder med vindar från sydliga riktningar vilket kommer att driva isfältet norröver där det trycks ihop och istillväxten avstannar. I de södra farvattnen tror inte Tomas Årnell att årets isvinter kommer att skapa några större problem.

- Prognosen visar på fortsatt kalla nätter men det vägs upp av det är mildare under dagarna. Vi har denna vinter haft behov av mindre insatser i Mälaren och i Göta Älv/Trollhätte kanal men där har vi redan passerat ismaximum och går mot isfriare tider, säger Tomas Årnell.

Iskarta från 6 mars - denna dagen innebar förmodligen maxisutbredning för issäsongen 2016/2017

Ytterligare upplysningar:

Sjöfartsverkets isbrytarledning, 0771-63 25 25

Fakta/Fördelning av Sjöfartsverkets isbrytarresurser

Svenska isbrytarna ATLE, YMER och ODEN sköter om Bottenviken tillsammans med de finska kollegorna POLARIS, SISU och OTSO samt FREJ som är uthyrd till Finland. Finland har också hyrt in THETIS som tillsammans med vår ALE sköter om Norra Kvarken och norra Bottenhavet.

Fakta om isbrytning

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram. Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera.

Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.

Information för vintersjöfarten:

http://sjofartsverket.se/vintersjofart

Baltice.org presenterar aktuell information avseende vintersjöfarten:

http://www.baltice.org

Iskarta och annan isformation: http://www.smhi.se/istjanst

Dokument

Dela artikeln