Start > Press

I vintras genomfördes den första tömningen av olja från miljöfarliga vrak i svenska vatten och nu är det klart vilka som står på tur. Saneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och har sitt ursprung i två kartläggningar av miljöfarliga vrak som Sjöfartsverket genomförde 2011 och 2014.

- Vi kommer att sanera två vrak, Hoheneichen och Sandön, som ligger cirka 12 till 22 kilometer från Skånes kust. Ett okontrollerat utsläpp av olja från dessa vrak skulle hamna i närheten av Kåseberga och Ale stenar, för att sedan röra sig mot Ystad, säger Fredrik Lindgren på HaV.

Det finns cirka 17 000 vrak längs Sveriges kuster. Av dem har Sjöfartsverket klassat 3 000 som möjligt miljöfarliga, 300 som miljöfarliga och ett 30-tal som akut miljöhot. Vraken Hoheneichen och Sandön (tidigare Rinto) finns med på listan över de 30 mest akut miljöfarliga vraken.

HaV har, från och med 2016, ett samordnande ansvar gällande utredning och sanering av de miljöfarliga vraken. Först ut att tömmas på olja var vraket Thetis, utanför Smögen. 730 liter olja kunde i vintras pumpas upp och skickas till företag som tar hand om miljöfarligt avfall. Dessutom så bärgades flera ton av spökgarn (en stor snörpvad, även kallad ringnot) i samband med Thetis-projektet.

- Om stora mängder olja läcker ut under en kort tid orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land. Men även ett mindre oljeutsläpp, som drabbar miljömässigt känsliga områden, till exempel Natura 2000 medföra stor påverkan, säger Fredrik Lindgren, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning på HaV..

- Återkommande små oljeutsläpp har också en negativ påverkan på miljön. Främst påverkas organismerna som lever i närområdet av vraket. Farliga ämnen i oljan tas upp av mikroorganismer som i sin tur sprider dem uppåt i näringskedjan.

Regeringen beslutade i fjol att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan i så fall mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år. HaV har fått uppdraget att ansvara för den satsningen och riskbedömningen görs med hjälp av riskvärderingsverktyget, VRAKA, som tagits fram av Chalmers.

- Vraken Hoheneichen och Sandön) finns båda på den övre halvan på listan över de 30-talen mest akut miljöfarliga vraken. Planen är att inleda tömningen av olja under november månad, säger Fredrik Lindgren.

I november ska HaV även genomföra dykundersökningar av vraket Skytteren. Syftet med dykningarna är bland annat att bli bättre på att riskbedöma miljöfarliga vrak.

FAKTA OM SANDÖN: Fartyget byggdes 1959 av Gravdals skipsbyggeri, Sunde, Norge för Skibs A/S i Hagesund, Norge. Den 4 januari 1975, när fartyget var på väg mellan Helsingborg och Vasa i Finland, fick hon överges på grund av en kraftig brand. Besättningen räddades men försöken att släcka branden eller bogsera fartyget misslyckades. Sandön kantrade och sjönk cirka fyra sjömil sydost om Kåseberga, Skåne. Det finns ingen rapport om oljeläckage vid förlisningen. Vraket ligger på cirka 18 meters djup, upp och ner och är kraftigt eldhärjat. Enligt Sjöfartsverket så hade Sandön 40 ton dieselolja ombord när hon sjönk.

FAKTA OM HOHENEICHEN: Mellan 1956 och 1961 levererade varvet Hugo Peters, Wewelsfleth, i Tyskland nio systerfartyg i en serie av små kustfartyg, bl a Hoheneichen. Flera av dem förliste i stabilitetsrelaterade olyckor. Den 8 januari 1959 färdades Hoheneichen på resa mellan Söderhamn till Lübeck och befann sig 13 sjömil sydöst om Ystad, Skåne. Fartyget träffades av en stor våg som delvis vattenfyllde fartyget och en del av lasten som fanns på däck gick överbord. Till slut kapsejsade fartyget och sjönk. En i besättningen omkom. Det finns inga uppgifter om oljeläckage vid förlisningen. Vraket ligger på sidan på mellan 21 och 31 meters djup. Enligt uppgifter från Hamburgs tekniska universitet så fanns totalt cirka 18 ton olja ombord vid förlisningen.

Se Kustbevakningens film från undersökning av vraket Sandön

Se Kustbevakningens film från undersökning av vraket Hoheneichen

Se Sjöfartsverkets interaktiva vrakkarta som togs fram i samand med kartläggningen 2014

Läs mer om miljöfarliga vrak på HaV:s hemsida