Start > Press

Valideringsfasen av STM är över, och nu pågår implementeringen för fullt. Samtidigt inväntar man ett regeringsbesked om den strategi kring STM:s framtid som är inlämnad till regeringen. Beslutet kommer att påverka det fortsatta internationella arbetet.

Konceptet Sea Traffic Management (STM) utvecklades av Sjöfartsverkets Monalisa-projekt som pågick 2010 - 2015 och validerades i STM Validation-projektet 2016 - 2019. Målet är en ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan och förhöjd effektivitet genom möjligheten att dela data i realtid med utvalda parter.

Sjöfartsverket har, med bland annat Europeiska kommissionen som medfinansiär, byggt upp en infrastruktur för informationsutbyte som kan användas av flera olika tjänster och plattformar. Omkring 400 fartyg i Europa deltog i det tre år långa valideringsprojektet. När initiativet nu går in i en ny fas gäller det att rulla ut STM på bred front och få fler rederier att ansluta sig.

– Grunderna finns på plats, säger Ulf Siwe, kommunikationsansvarig för STM på Sjöfartsverket.

Ett av problemen som STM löser är en harmonisering av standarder. STM reglerar inte bara vilken data som ska delas utan också hur. Det underlättar kommunikationen mellan både fartyg och hamnar. I arbetet med att utveckla STM har Sjöfartsverket inledningsvis samarbetat med Maritime Connectivity Platform, en leverantörsneutral digital domän för informationsutbyte mellan maritima aktörer.

– STM är inget system, det är infrastruktur och standarder. Det är sedan upp till aktörer, det kan vara både myndigheter och kommersiella aktörer, att bygga tjänster av detta. Det innebär att vi inte ses som något hot och har lätt att få till samarbeten.

När valideringsprojektet tog slut hade 411 fartyg STM-funktionalitet, och fler ansluter sig och sina navigationssystem. Ett relativt enkelt steg att ta rent tekniskt då det oftast bara krävs en uppdatering av mjukvaran.

– STM kommer rulla ut till 15 000 fartyg genom att leverantörer av mjukvara lägger till det som standard, säger Ulf Siwe.

Hur många fartyg som sedan använder sig av det återstår att se.

– Jag tror att det blir ett brett men långsamt genomslag. Många är nyfikna och villiga att prova men sjöfarten har en extremt lång investeringshorisont. Beslut som man tar i dag påverkar 30-40 år framåt.

I juni lämnade Sjöfartsverket in en strategi till regeringen tillsammans med Transportstyrelsen. Den innehåller en plan för hur Sverige ska arbeta vidare med bland annat lagar och regelverk på ett internationellt plan.

– Om beslutet från departementet är positivt så kommer Transportstyrelsen och Sjöfartsverket att jobba mer koordinerat med STM:s fortsättning gentemot IMO till sjöss och IALA på landsidan, säger Ulf Siwe.

Fakta/STM

Några av de områden  som STM kan användas inom är uppdaterade isrutter, effektivare hamnanlöp och elektroniska navigationsvarningar. STM skapar en gemensam lägesbild av planerade rutter och intentioner som sparar tid och eliminerar manuella misstag.

Den mänskliga faktorn beräknas i dag stå bakom 65 procent av alla fartygsolyckor. Tidiga tester har visat att STM kan minska antalet grundstötningar och kollisioner med över 60 procent samtidigt som det höjer effektiviteten och minskar miljöpåverkan

Konceptet Sea Traffic Management (STM) består av flera viktiga delar som vidareutvecklas och testas inom ramen för flera andra projekt som t.ex. Real Time Ferries och EfficientFlow. Se våra videos för mer info om projekten.

Real Time Ferries - Det är dags att synas!

EfficientFlow – får STM att hända

Dela artikeln