Start > Press
Bojen sjösattes tidigare i februari av personalen på Sjöfartverkets arbetsfartyg Scandica.


Bojen sjösattes tidigare i februari av personalen på Sjöfartverkets arbetsfartyg Scandica. Foto: SMHI

SMHI och Sjöfartverket har tillsammans sjösatt en ny vågboj vid Brofjordens angöring, strax norr om Lysekil på Västkusten. Längre in i fjorden finns ett stort raffinaderi och en mängd lastbåtar med lotsbehov trafikerar farleden.

– Bojen levererar våghöjden i nära realtid varje halvtimme vilket gör arbetsmiljön för lotsarna och annan sjögående personal i området mycket säkrare, säger Anna Willstrand Wranne från SMHIs teknikgrupp inom havsmiljö i Göteborg.

Men informationen som den nya vågbojen ger kan även vara av stort intresse för allmänheten och andra aktörer. Förutom våghöjd, vågperiod och vågriktning mäter bojarna även yttemperatur.

Ett samarbete mellan SMHI och Sjöfartsverket

Informationen från vågbojarna används bland annat till SMHIs is- och varningstjänst och Sjöfartsverkets vind- och vattentjänst, ViVa. Våg- och temperaturdata från bojen kommer in varje timme till SMHI och varje halvtimme till Viva.

– Det var under hösten förra året som Sjöfartsverket och SMHI började jobba fram ett förslag på position för en ny vågboj. Sjöfartsverket köpte sedan in bojen och SMHIs teknikgrupp i Göteborg kommer att sköta service och underhåll, säger Anna Willstrand Wranne.

Fler mätstationer i ViVa

Tillsammans med SMHI har Sjöfartsverket även inkluderat Hoburgenen på Gotlands sydspets och Ölands södra udde. Vid dessa stationer finns information om vindförhållanden, lufttemperatur, luftfuktighet, lufttryck och sikt. Ett till resultat av myndigheternas samarbete är att ViVa-stationerna Marviken och Landsort nu har kompletterats med havsvattentemperaturmätningar.

ViVa finns gratis på Sjöfartsverkets webbplats. ViVa finns också som en applikation för mobiltelefonen. Du hittar ViVa-applikationen på App Store för Iphone, Google Play för android och windowsphone.com för Windows Phone.

Fakta/Vad är en vågboj?

En vågboj är en boj med sensor som mäter vågornas höjd, vågperiod och vågriktning. Den mäter även havsvattentemperaturen på cirka en halvmeters djup. SMHI har med den nya bojen utanför Lysekil fyra vågbojar utplacerade längst Sveriges kust.

Dela artikeln