Start > Press

Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets nya föreskrifter för farleds- och lotsavgifter samt ny taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal. De nya föreskrifterna gäller från den 1 januari 2019.

2018:18

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019, då Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2018:17) om farledsavgift upphör att gälla

2018:19

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019, då Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2017:26) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter upphör att gälla.

2018:20

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019, då Sjöfartsverkets föreskrifter (2015:2) om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal upphör att gälla

 

Dela artikeln