Start > Press

Foto: Astilleros Gondan.

Luleå Hamns nya bogserbåt är världsunik eftersom den har hybriddrift med isbrytareegenskaper.

– Vad jag känner till finns ingen motsvarighet i världen, säger John Sundvall, teknisk chef hos Luleå Hamn.

Bogserbåten blir en nödvändig förutsättning i farledsprojekt Malmporten. Det kommande farledsprojektet omfattar muddring och breddning av farleden in till Luleå och i hamnen planeras för muddring, byggnation av nya landområden med tre nya djupkajer samt ny lasthanteringsutrustning. Byggstarten planeras till 2022.

Nya möjligheter

Dagens fartyg i Luleå hamn har ofta cirka 30 meters bredd och med det planerade farledsprojektet Malmporten som stundar, följer sedan möjligheten att ta emot ännu större fartyg. För fartygsbredd från 33 meter och mer, krävs en bogserbåt av ASD-typ.

Tekniken innebär snabbare, säkrare och effektivare assistans i jämförelse med en konventionell bogserbåt. Med denna båttyp kan propelleraggregaten rotera 360 grader runt sin egen axel och båten blir därmed mer lättmanövrerad.

Investeringsbeslutet togs för ungefär tre år sedan. Den har designats av Robert Allan LTd i Kanada som är störst i världen på området. Bogserbåten, kostnadsberäknad till cirka 160 miljoner kronor, byggs på varvet Astilleros Gondan i norra Spanien.

Bogserbåtspersonal engagerad

I Luleå hölls sammanträden varannan vecka inför bygget. Redan från första start togs erfarenheten tillvara som finns hos dagens tre bogserbåtsbesättningar. Tidigt i projektet stod det klart att hybriddrift skulle gälla eftersom formen är mer energieffektiv och bra för miljön. Den kan gå på elkraft fram och åter från fartyg som assisteras och batterierna laddas vid kaj. Uppvärmning sker via fjärrvärme vid kaj.

– Vi kan välja mellan diesel eller eldrift, alternativt en kombination av båda. Det går att dra ned på dieseldriften och koppla på el vid topparna, säger John Sundvall, teknisk chef hos Luleå Hamn.

Intresset är stort i norr för bogserbåten. I en tävling på sociala medier döptes den till Vilja, en vilja av stål för att värna näringslivet i norr året runt - och även dygnet runt när farledsprojekt Malmporten blir verklighet.

För mer information vänligt kontakta:

John Sundvall, teknisk chef Luleå hamn, 070-270 44 86.

Agne Hörnestig, projektkommunikatör Malmporten, 010-478 56 22.

Fakta om boserbåten

Bogserbåten mäter 35 x 13 meter.

Brytningskapaciteten är en meter tjock is i tre knops fart, främst i hamnområdet.

Dragkraften är minst 85 ton kontinuerligt mätt i Bollard Pull. En boostfunktion gör att man kan komma upp till 100 ton kortare perioder.

Måttet fås genom att spänna en tross från aktern på båten vars ände sedan fästs i en pollare på land. Vid maxeffekt mäts sedan styrkan med hjälp av instrument.

Luleås nuvarande största isbrytare, Viscaria, har en dragkraft på 62 ton mätt i Bollard Pull.´

Fakta om Porjekt Malmporten

Malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland till kunderna runt om i världen närmar sig kapacitetstaket. Malmbanan till Narvik är mycket hårt belastad och hamnen i Luleå måste få möjlighet att ta emot större fartyg för att kunna ge näringen rimliga konkurrensvillkor för transporter. Med ökad produktion i befintliga gruvor parallellt med flera nyetableringar brådskar det med förbättrade sjövägar. Därför har projekt Malmporten påbörjats.

Luleå är en av de hamnar som valt ut som strategiskt prioriterad hamn av EU och projektet får även ekonomiskt stöd av EU.

Större fartyg är till nytta för miljön genom lägre bränsleförbrukning och utsläpp per transporterat ton god.

Planerade åtgärder innebär uppgradering av sjösäkerheten till Luleå enligt Transportstyrelsens rekommendationer och internationella riktlinjer för utmärkning och säkerhetsmarginaler.

Läs mer projekt Malmporten

Dela artikeln