Start > Press

Foto: Anders Ekström

Clean Shipping Index (CSI) har uppdaterat sitt "Guidance Document" för beräkningarna av miljöpoäng. Dokumentet finns tillgängligt på deras hemsida

The following information will follow in English.

Clean Shipping Index (CSI) har uppdaterat sitt "Guidance Document" för beräkningarna av miljöpoäng. Dokumentet finns tillgängligt på deras hemsida https://www.cleanshippingindex.com/downloads/. Utöver detta finns Verification guidlines som beskriver hur ett rederi går tillväga för att få sitt fartygs CSI poäng verifierade av ett oberoende klassningssällskap.

Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell, som förväntas träda i kraft 1 januari 2018, kommer att vara miljödifferentierad baserat på fartygens CSI-poäng.

- Avgiftsmodellen är föremål för notifiering av EU-kommissionen och nya föreskrifter och prislista kommer därför att skickas ut först när vi har mer information om notifieringen, säger Sven Carlsson, chefsstrateg på Sjöfartsverket.

För mer information om CSI, besök deras hemsida. För ytterligare information kring avgiftsmodellen, vänligen kontakta Sven Carlsson, chefsstrateg på Sjöfartsverket.

 In english:

Clean Shipping Index (CSI), has released an updated Guidance document for the calculation of a vessels CSI score. This document is available on their website.

https://www.cleanshippingindex.com/downloads/. In addition to this document you also find their Verification guidelines, which describe how a shipowner go about having his or her vessel's CSI score verified by an independent classification society.

The Swedish Maritime Administrations new fee structure, which is expected to be implemented on the first of January 2018, will be environmentally differentiated based on a vessels CSI score.

- The fee structure is subject to notification by the European Commission hence any new code of statues or price list will therefore be sent out after we have more information about the notification, says Sven Carlsson, Chief Strategy Officer at the Swedish Maritime Administration.

For additional information regarding CSI please visit their website, regarding the fee structure contact Sven Carlsson, Chief Strategy Officer at the Swedish Maritime Administration.

Dela artikeln