Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2017-11-21

Facebookbild

Fartyg som innebär miljöhot saneras. Nu inleds saneringen av fiskefartyget Thetis, ett av Sveriges miljöfarliga vrak. Fartyget sjönk utanför Smögen 1985 och vraket kan innehålla uppemot 30 kubikmeter olja. havochvatten leder saneringen och det har sitt ursprung i två kartläggningar av miljöfarliga vrak som Sjöfartsverket genomförde 2011 och 2014. Sjöfartsverket har kartlagt fartyget med hjälp av multibeamekolod och side scan sonar som ”filmar" havsbotten och vraket och skapar datorbilder. Kustbevakningen har dykt och mätt tjockleken på skrovet. Marine Works AB sanerar och företaget räknar med att göra de första dykningarna och kartlägga vraket under november månad. https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=2221141