Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2017-09-18

Facebookbild

Just nu fram till den 29 september pågår den stora militärövningen Aurora 17 i svenska farvatten. Sjöfarande uppmanas att hålla väl undan i möten med militära fartyg och notera de signaler som är hissade på fartygen. Mer information om och vilka områden det rör sig om hittar du i underrättelse 12351 för sjöfarande: http://sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Ufs---Underrattelser-for-sjofarande-/Sok-i-databasen/?navigate=qRcnqusRKOKaiimTr5c2DGQHbyBHPbC0&ufsid=12351 Läs mer om övningen på: http://www.forsvarsmakten.se/aurora/