Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2019-01-15

Facebookbild

Just nu anger SMHI att det är risk för måttlig nedisning av fartyg på Bottenviken, Norra Kvarken och Norra Bottenhavet. Nedisning innebär att havsvatten fryser fast på fartygen. Isen kan lägga sig över hela fartyget vilket kan öka fartygets vikt med flera hundra ton. Det kan i sin tur leda till försämrad stabilitet och svårigheter att styra fartyget. Det kan också leda till att viktig utrustning slutar att fungera. Nedisning är ett känt problem bland sjöfarare och befälhavarna är alltid beredda på att fartyget kan bli nedisat. SMHI varnar för nedisning om istillväxten på fartyg beräknas bli mer än 1 cm/4 timmar, i allmänhet i anslutning till kuling- och stormvarningar. Nedisningen graderas som måttlig om istillväxten beräknas bli 1-3cm/4 timmar och den bedöms som svår om istillväxten beräknas bli 4 cm/4timmar. Vid risk för nedisning är det generella rådet att sakta ner farten, vända och gå med sjön eller gå närmare land för att söka lä. Nedisade fartyg befrias från isen genom att besättningen hackar loss den med hjälp av verktyg, ett hårt och tidsödande arbete. Numera finns också möjlighet att ta hjälp av ångmaskiner som ångar bort isen. På bilden ett nedisat handelsfartyg. Foto: Stefan Ahlin