Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2019-05-21

Facebookbild

?? Sjöräddningsövning i Öresund torsdag kväll ?? Från klockan 18:00 och några timmar framåt på kvällen torsdag 23 maj genomför vi en omfattande sjöräddningsövning i Öresund väster om Råå, kring Ven och vid Rydebäck badbrygga. I övningen ingår fartyg och personal från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, den kommunala räddningstjänsten i norra Öresund, Region Skåne samt delar av det danska sjöräddningssällskapet. Syftet är att öva samverkan mellan alla inblandade parter. Det kan förekomma lågflygning med helikopter i området, vilket kan orsaka bullerstörningar för de boende i omkringliggande områden. Övningstillfället är mycket viktigt för alla som deltar i övningen – vi beklagar om vi stör dig, men hoppas på din förståelse. Bilden är från en övning i Öresund 2017.