Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2017-05-23

Facebookbild

Som fritidsbåt kan det vara obehagligt att komma nära ett stort handelsfartyg. Men från och med nu ska det bli lättare för fritidsbåtar i Göteborg att navigera utanför de stora farlederna. Göteborg har fått en ny farled, speciellt anpassad för fritidsbåtar. - Förutom säkerhetsriskerna innebär närsituationerna också obehagliga upplevelser för de inblandade besättningarna på både handelsfartygen och fritidsbåtarna, säger Björn Garberg på Sjöfartsverket i Göteborg och en av initiativtagarna till den nya leden. Den nya farleden sträcker sig från Böttö till Älvsborgsfjorden och är sedan förra veckan utmärkt med nio helt nya sjösäkerhetsanordningar. SVT Nyheter Väst följde med ut när de sista prickarna sattes ut. Se reportaget genom att klicka på länken. https://www.svtplay.se/video/13793336/svt-nyheter-vast/svt-nyheter-vast-23-maj-09-10?position=34&cmpid=del:em:20170523:idag-0910:pla:lp