Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2017-03-27

Facebookbild

Få en inblick i isbrytaren Atle. 43-åringen som med sina 25 000 hästkrafter bryter is längs med Sveriges kust varje vinter. Tack vare henne och de andra statsisbrytarna kan svenska hamnar hålla öppet året om. Den här veckan kan du följa arbetet ombord Atle på instagram under kontot https://www.instagram.com/sjofartsverket/ Bilden kommer från Sjörapporten 1 - 2017. Läs hela tidningen http://sjofartsverket.se/sv/Press/Sjorapporten/