Farledsprojekt

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov. Alla insatser presenteras på den här kartan. Med ett klick på markeringarna kan du få kort information om som händer, vad syftet är, när projektet beräknas färdigt och aktuellt nuläge.

 

I nationella planen för transportinfrastruktur 2018-2029, finns 5,1 miljarder kronor avsatt för sjöfarts- och farledsprojekt. Satsningar på sjöfartsinfrastruktur är ett led i utvecklingen för att fullfölja regeringens intentioner om överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

  • Farledsprojekten (röd markering) finansieras via den nationella planen som regeringen tar beslut om.
  • Trimningsåtgärder (blå markering) rör sig om mindre insatser. Dessa tar Trafikverket beslut om på regional nivå.
  • Åtgärdsvalsstudie (grön markering) är form av bristanalys som genomförs på mycket tidigt stadium i så gott som samtliga infrastruktursatsningar. Berörda parter som till exempel Sjöfartsverket, Trafikverket, hamnar, kommuner och regioner, har en konstruktiv dialog om hur man ska komma fram till bästa möjliga helhetsbild.
  • IVV-projekt, Inre Vattenvägar (gul markering) utreder förutsättningar för en svensk anpassning till EU-regler för godstransporter på pråm i skyddade vatten.
  • Övriga projekt/åtgärder (lila markering)

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2019-07-19

Facebookbild

Igår gick #sjöfartskonvojen i hamn efter sin rekryteringsresa längs Sveriges kust - och vi vill säga tack till alla er som deltagit och alla er över 27 000 besökare som kom! ?? Vi har haft otroligt kul på den här viktiga resan, och förhoppningsvis mött många framtida kollegor ?? Det uppstod under Atles färd en liten tävling mellan hamnstoppen, och vinnaren var solklar! Skellefteå tog hem segern med 3555 besökare och prisas med ??*trumvirvel*?? ära! ?? Norrköping tog andraplatsen med 3104 besökare ombord på Atle och tätt efter kom Örnsköldsvik med 3097. Återigen - tack till alla er som kom och besökte oss! ??