Start > Farledsprojekt > Hargs Hamn

Karin Selander är projektledare för Hargs Hamn. Du når henne på karin.selander@sjofartsverket.se

För press- och informationsfrågor kring projektet kan du höra av dig till hargshamn@sjofartsverket.se

Sjöfartsverket har aldrig tidigare haft så många pågående åtgärder gällande utveckling av våra farleder runt om i Sverige. Det är glädjande samtidigt som vi måste hitta nya sätt att hantera den ökade omfattningen. Det innebär att nyhetsbrev endast kommer produceras för de större farledsprojekten som ligger i Trafikverkets nationella plan. För projekt Hargs hamn, som är en trimningsåtgärd och som beslutas av Trafikverket på regional nivå, kommer nyheter istället läggas in succesivt på hemsidan. Det innebär att en särskild flik för "Nyheter" skapats under Sjöfartsverkets webbsida Hargs Hamn.

 

 

Dela artikeln