Start > Farledsprojekt > Hargs Hamn

2020-03-11
Med början sent i höst planerar Sjöfartsverket för muddring av farleden in till Hargs hamn. Därmed ökar djupgåendet från dagens 8,5 meter till 11 meter och lastkapaciteten kan fördubblas.
Läs mer

2019-09-06
Torsdagen den 29 augusti hölls ett informationsmöte i Hargshamns Folkets hus angående utvidgning och fördjupning av farled till Hargshamn.
Läs mer

2019-05-16
Lantmännens nya spannmålsanläggning i Hargs hamn har öppnats. 
Läs mer

 

Dela artikeln