Start > Sjöfart > Farleder och underhåll

Sjövägmärken utnyttjas för att underlätta navigationen för sjöfarten och för att minska risken för olyckor. De fyller således samma funktion som vägmärken på land.

Hur sjövägmärken ser ut och ska användas regleras i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:19) om sjövägmärken.

I sidans högerkolumn finns en länk till Lagrummet på denna webbplats där föreskrifterna kan laddas hem. Det finns även en länk till ett zip-arkiv med samtliga sjövägmärken i eps-format (version Adobe Illustrator 10 EPS).